Baranya vm.7.3
> Pécs tjv.13.1
Fejér vm.18.2
> Székesfehér-
vár
tjv.
7.0
Gyôr vm.61.3
> Gyôr tjv.7.3
Komárom vm.9.3
> Komárom tjv.3.8
Moson vm.16.4
Somogy vm.17.8
Sopron vm.25.0
> Sopron tjv.2.7
Tolna vm.35.4
Vas vm.38.1
Veszprém vm.87.4
Zala vm.11.0
Árva vm.116.1
Bars vm.12.2
Esztergom vm.7.9
Hont vm.22.9
> Selmecbánya tjv.14.0
Liptó vm.94.6
Nógrád vm.17.8
Nyitra vm.46.4
Pozsony vm.24.5
> Pozsony tjv.5.3
Trencsén vm.47.1
Turóc vm.96.6
Zólyom vm.45.9
Bács-Bodrog vm.42.8
> Baja tjv.6.3
> Szabadka tjv.1.2
> Újvidék tjv.33.6
> Zombor tjv.17.3
Csongrád vm.2.4
> Hódmezôvá-
sárhely
tjv.
1.3
> Szeged tjv.4.2
Heves vm.31.8
Jász-Nagykun-
Szolnok
vm.
2.3
Pest-Pilis-Solt-
Kiskun
vm.
5.3
> Budapest sz.-fô.14.2
Kecskemét tjv.0.6
Abaúj-Torna vm.186.1
> Kassa tjv.68.4
Bereg vm.67.7
Borsod vm.67.8
> Miskolc tjv.*4.8
Gömör vm.110.2
Sáros vm.189.8
Szepes vm.175.5
Ung vm.191.9
Zemplén vm.162.7
Békés vm.12.3
Bihar vm.13.5
> Nagyvárad tjv.12.2
Hajdú vm.7.1
> Debrecen tjv.8.8
Máramaros vm.19.8
Szabolcs vm.81.0
Szatmár vm.53.5
> Szatmárnéme-
ti
tjv.
38.0
Szilágy vm.15.1
Ugocsa vm.88.9
Arad vm.26.1
> Arad tjv.27.3
Csanád vm.11.8
Krassó-Szörény vm.10.9
Temes vm.69.5
> Temesvár tjv.56.1
> Versec tjv.27.4
Torontál vm.8.7
> Pancsova tjv.37.9
Alsó-Fehér vm.34.7
Beszterce-Na-
szód
vm.
29.4
Brassó vm.8.0
Csik vm.0.7
Fogaras vm.64.5
Háromszék vm.1.2
Hunyad vm.7.9
Kis-Küküllô vm.72.3
Kolozs vm.6.3
> Kolozsvár tjv.5.8
Maros-Torda vm.6.4
> Marosvásár-
hely
tjv.
6.6
Nagy-Küküllô vm.93.1
Szeben vm.55.3
Szolnok-Dobo-
ka
vm.
11.1
Torda-Aranyos vm.10.2
Udvarhely vm.32.2
> Fiume v. és ker.4.9
Belovár-Körös vm.38.6
Lika-Krbava vm.40.5
Modrus-Rijeka vm.114.9
Pozsega vm.29.1
Szerém vm.19.2
> Zimony tjv.37.2
Varasd vm.14.6
> Varasd tjv.7.7
Verôce vm.35.7
Eszék tjv.26.2
Zágráb vm.70.7
> Zágráb tjv.5.6