Baranya vm.10.9
> Pécs tjv.n/a
Fejér vm.13.8
> Székesfehér-
vár
tjv.
8.8
Gyôr vm.42.9
> Gyôr tjv.10.4
Komárom vm.6.4
> Komárom tjv.10.4
Moson vm.13.1
Somogy vm.18.5
Sopron vm.19.6
> Sopron tjv.3.6
Tolna vm.41.1
Vas vm.31.2
Veszprém vm.81.8
Zala vm.8.3
Árva vm.144.5
Bars vm.9.3
Esztergom vm.6.3
Hont vm.27.0
> Selmecbánya tjv.26.5
Liptó vm.85.7
Nógrád vm.15.2
Nyitra vm.32.2
Pozsony vm.18.4
> Pozsony tjv.13.6
Trencsén vm.33.7
Turóc vm.93.9
Zólyom vm.37.8
Bács-Bodrog vm.33.9
> Baja tjv.100.5
> Szabadka tjv.1.3
> Újvidék tjv.73.7
> Zombor tjv.39.6
Csongrád vm.1.8
> Hódmezôvá-
sárhely
tjv.
2.9
> Szeged tjv.3.8
Heves vm.24.1
Jász-Nagykun-
Szolnok
vm.
1.9
Pest-Pilis-Solt-
Kiskun
vm.
3.8
> Budapest sz.-fô.17.2
Kecskemét tjv.0.6
Abaúj-Torna vm.157.7
> Kassa tjv.70.6
Bereg vm.40.3
Borsod vm.47.2
> Miskolc tjv.*15.4
Gömör vm.132.2
Sáros vm.135.3
Szepes vm.159.2
Ung vm.132.8
Zemplén vm.118.9
Békés vm.10.8
Bihar vm.10.1
> Nagyvárad tjv.42.0
Hajdú vm.5.1
> Debrecen tjv.9.6
Máramaros vm.11.6
Szabolcs vm.50.4
Szatmár vm.40.3
> Szatmárnéme-
ti
tjv.
45.0
Szilágy vm.11.9
Ugocsa vm.57.0
Arad vm.22.0
> Arad tjv.117.9
Csanád vm.8.7
Krassó-Szörény vm.21.5
Temes vm.94.2
> Temesvár tjv.664.2
> Versec tjv.74.6
Torontál vm.86.1
> Pancsova tjv.507.1
Alsó-Fehér vm.33.1
Beszterce-Na-
szód
vm.
31.0
Brassó vm.8.6
Csik vm.0.6
Fogaras vm.71.0
Háromszék vm.1.2
Hunyad vm.11.9
Kis-Küküllô vm.64.9
Kolozs vm.5.0
> Kolozsvár tjv.9.8
Maros-Torda vm.5.5
> Marosvásár-
hely
tjv.
19.0
Nagy-Küküllô vm.109.6
Szeben vm.60.6
Szolnok-Dobo-
ka
vm.
11.5
Torda-Aranyos vm.8.5
Udvarhely vm.35.1
> Fiume v. és ker.5.7
Belovár-Körös vm.33.2
Lika-Krbava vm.27.6
Modrus-Rijeka vm.86.8
Pozsega vm.22.8
Szerém vm.19.0
> Zimony tjv.143.9
Varasd vm.8.7
> Varasd tjv.51.7
Verôce vm.26.5
Eszék tjv.n/a
Zágráb vm.52.0
> Zágráb tjv.12.2