Radix
Radix - 1882 gazetteer of Hungary

[return to description]

Mini dictionary: megye = county, székhely = seat, városok = towns (or cities), járás = district, szkv. = [szabad királyi város] = free royal town, tjv. = [törvényhatósági jogú város] = town with municipial rights, rtv. = [rendezett tanácsú város] = town with settled council, fõváros = capital city
Legends: szkv-s, tjv-s, rtv-s are underlined, so-called nagyközség-s (large villages) are in italic


Abauj-Torna megye

Székhely: Kassa (szkv.)

Városok: Kassa (szkv.)

Kassai járás
Székhely: Miszloka
Széplak-Apáti, Szilvás-Apáti, Koksa-Baksa, Balogd, Baska, Bárca, Bátyok, Benyék, Kassa-Béla, Beszter, Bernetfalva, Bocsárd, Bogdány, Kápolna-Bölzse, Sándor-Bölzse, Sziget-Bölzse, Bukóc, Buzafalva, Buzinka, Bõd, Alsó-Csáj, Felsõ-Csáj, Csákány, Csány, Csontosfalva, Enyicke, Garbóc, Gecse, Gönyû, Györgyi, Györke, Kassa-Hámor, Haraszti, Herlein, Hilyó, Kis-Ida, Kelecsény, Alsó-Kemence, Felsõ-Kemence, Kenec, Királynép, Lengyelfalu, Lõrincke, Migléc, Koksó-Mindszent, Nádaska, Hidas-Németi, Tornyos-Németi, Alsó-Olcsvár, Felsõ-Olcsvár, Ósva, Polyi, Ránk, Rás, Rozgony, Ruszka, Saca, Szakaly, Széplak, Szina, Petõ-Szinnye, Tihany, Alsó-Tõkés, Felsõ-Tõkés, Kassa-Ujfalu, Vajkóc, Zdoba, Zsebes, Zsír

Füzéri járás
Székhely: Zsujta
Abaujvár, Kis-Bósva, Nagy-Bósva, Filkeháza, Füzér, Hollóháza, Alsó-Hutka, Felsõ-Hutka, Kajata, Kalsa, Alsó-Kéked, Felsõ-Kéked, Komlós, Kovácsvágás, Kovácsvágási-Huta, Alsó-Mislye, Felsõ-Mislye, Nádasd, Nyiri, Pálháza, Pányok, Pusztafalu, Radvány, Rákos, Sompataki Kis-huta, Sompataki Nagy-huta, Nagy-Szalánc, Kis-Szalánc, Huta-Szalánc, Szkáros, Ujszállás, Ujváros, Zsadány

Gönci járás
Székhely: Gönc
Alpár, Árka, Baskó, Hernád-Büd, Alsó-Céce, Felsõ-Céce, Cekeháza, Felsõ-Dobsza, Fony, Gibárt, Héce, Erdõ-Horváti, Kér, Hernád-Kércs, Nagy-Kinizs, Komlóska, Korlát, Mogyoróska, Pere, Regécke, Regéci 3 huta, Gönc-Ruszka, Sima, Szántó, Baksa-Szent István, Telkibánya, Bodókõ-Ujfalu, Bodókõ-Váralya, Kisfalu-Vilmány, Vizsoly - Prépost - Vilmány

Csereháti járás
Székhely: Szepsi
Apáti, Aranyidka, Kis-Bodoló, Nagy-Bodoló, Buzita, Büttös, Csécs, Csenyéte, Debrõd, Fáj, Alsó-Gagy, Bátor-Gagy, Felsõ-Gagy, Hatkóc, Hím, Nagy-Ida, Jánok, Jászó, Kány, Futó-Kércs, Keresztéte, Komároc, Vajda-Krasznyik, Alsó-Láncz, Felsõ-Láncz, Litka, Makranc, Alsó-Mecenzéf, Felsõ-Mecenzéf, Jászó-Mindszent, Opáka, Pamlény, Pány, Péder, Perecse, Perény, Reste, Réka, Rudnok, Semse, Somodi, Stoósz, Szászfa, Szemere, Szesta, Jászó-Ujfalu, Jászó-Váralya, Vendégi

Szikszói járás
Székhely: Léh
Aszaló, Bakta, Berencs, Beret, Csobád, Tenger-Détek, Devecser, Encs, Fancsal, Forró, Alsó-Füged, Felsõ-Füged, Orosz-Gadna, Szebenye-Garadna, Halmaj, Dicháza-Homrogd, Idrány, Ináncs, Jánosd, Alsó-Kásmárk, Felsõ-Kásmárk, Kéty, Kis-Kinizs, Kupa, Alsó-Méra, Felsõ-Méra, Monaj, Alsó-Novaj, Felsõ-Novaj, Nyésta, Onga, Hernád-Petri, Puszta-Radvány, Rásony, Sáp, Selyeb, Szala, Alsó-Szend, Felsõ-Szend, Szent-András, Szikszó, Szolnok, Hernád-Szölled, Szurdok, Tomor, Ujlak-Szanticska, Alsó-Vadász, Felsõ-Vadász, Vécse

Tornai járás
Székhely: Szilvás
Áj, Almás, Barakony, Becskeháza, Bodva-Vendégi, Derenk, Dobodél, Egerszög, Falucska, Görgõ, Ardó-Hidvég, Horváti, Jablonca, Jósvafõ, Kápolna, Komjáti, Körtvélyes, Lenke, Méhész, Nádaska, Perkupa, Petri, Rákó, Szádelõ, Szentandrás, Szilas, Szin, Szögliget, Ardó-Szõllõs, Teresztene, Torna, Torna-Ujfalu, Udvarnok, VarbócPrepared by János Bogárdi in March 2000. This page is http://www.bogardi.com/gen/g105.shtml

© János Bogárdi, 2000