Radix
Radix - 1882 gazetteer of Hungary

[return to description]

Mini dictionary: megye = county, székhely = seat, városok = towns (or cities), járás = district, szkv. = [szabad királyi város] = free royal town, tjv. = [törvényhatósági jogú város] = town with municipial rights, rtv. = [rendezett tanácsú város] = town with settled council, fõváros = capital city
Legends: szkv-s, tjv-s, rtv-s are underlined, so-called nagyközség-s (large villages) are in italic


Baranya megye

Székhely: Pécs (szkv.)

Városok: Pécs (szkv.)

Pécsi járás
Székhely: Pécs (szkv.)
Aranyos, Árpád, Áta, Új-Bánya, Belvárd, Birján, Püspök-Bogád, Bosta, Kis-Budmér, Nagy-Budmér, Cserkut, Devecser, Egerág, Gadány, Garé, Görcsöny, Gyód, Gyula, Hásságy, Herend, Hird, Hosszu-Hetény, Kassa, Keszû, Kis-Kozár, Nagy-Kozár, Kökény, Kõvágó-Szõllõs, Lothárd, Málom, Martonfa, Mislény, Németi, Ócsárd, Patacs, Pellérd, Magyar-Peterd, Pogány, Rác-Petre, Regenye, Romonya, Somogy, Magyar-Sóros, Szabolcs, Szalánta, Szemely, Szent-Kút, Szent-László, Szilvás, Szõke, Szõkéd, Töttös, Udvard, Magyar-Ürög, Német-Ürög, Vasas

Baranyavári járás
Székhely: Dárda
Albertfalu, Bán, Baranyavár, Bellye, Benge, Bezedek, Bodolya, Bolmány, Magyar-Boly, Csúza, Darázs, Iván-Dárda, Kis-Dárda, Daróc, Eugenfalu, Herceg-Szõllõs, Illocska, Kácsfalu, Karancs, Keskend, Kisfalud, Kopács, Kõ, Kis-Kõszeg, Lapáncsa, Laskafalu, Laskó, Lipova, Lipovica, Lõcs, Herceg-Márok, Német-Márok, Monostor, Sárok, Sepse, Szent-István, Herceg-Szent-Márton, Villány, Virágos, Vörösmart

Siklósi járás
Székhely: Siklós
Aderjas, Iván-Battyán, Beremend, Besence, Új-Bezdán, Bisse, Csarnota, Csehi, Cseply, Cun, Gordisa, Gyûd, Haraszti, Harkány, Kis-Harsány, Nagy-Harsány, Hidvég, Hirics, Ipacsfa, Jakabfalu, Kássád, Kémes, Kóros, Kovácshida, Kövesd, Luzsok, Márfa, Matty, Nagyfalu, Old, Dráva-Palkonya, Német-Palkonya, Páprád, Petárda, Piski, Rád, Sámod, Dráva-Szabolcs, Szaporca, Száva, Dráva-Szent-Márton, Kis-Szent-Márton, Szerdahely, Tapolca, Terehegy, Tésenfa, Torjánc, Kis-Tótfalu, Nagy-Tótfalu, Turony, Vaiszló, Vejti, Viszló, Vokány

Hegyháti járás
Székhely: Sásd
Abaliget, Nagy-Ág, Bakóca, Bános, Barátúr, Battyán, Bikal, Bisztrice, Bodola, Budafa, Császta, Csikós-Tõttõs, Egerszeg, Egregy, Egyházbér, Gerényes, Godisa, Gödre, Gyümölcsény, Kis-Hajmás, Nagy-Hajmás, Kis-Hertelend, Magyar-Hertelend, Hetvehely, Hörnyék, Husztót, Jágonok, Jánosi, Jenõ, Kán, Kárász, Karácodfa, Komló, Kovacena, Kõblény, Liget, Mágocs, Mánfa, Maróc, Mekényes, Mezõd, Felsõ-Mindszent, Mocsolád, Orfû, Oroszló, Ökörvölgy, Palé, Pölöske, Rác-Kozár, Rákos, Szágy, Szakál, Szalatnak, Szárász, Szászvár, Szatina, Magyar-Szék, Német-Szék, Kapos-Szekcsõ, Szent-György, Szent-Katalin, Szopok, Tarros, Tekeres, Tékes, Tormás, Tófû, Varga, Vásáros-Dombó, Vaszar, Vázsnok, Vékény

Mohácsi járás
Székhely: Mohács
Babarc, Bár, Német-Boly, Borjád, Dályok, Doboka, Rác-Görcsöny, Izsép, Kölked, Lancsuk, Liptód, Maiss, Kis-Nyárád, Nagy-Nyárád, Pócsa, Somberek, Szabar, Szajk, Duna-Szekcsõ, Rác-Tõttõs, Udvar, Versend

Pécsváradi járás
Székhely: Pécsvárad
Berkesd, Fazekas-Boda, Bozsok, Ellend, Feked, Geresd, Hidasd, Hidor, Himesháza, Kátoly, Kékesd, Kéménd, Püspök-Lak, Lovász-Hetény, Maráza, Püspök-Márok, Monyoród, Nádasd, Nyomja, Óbánya, Ófalu, Olasz, Nagy-Pál, Pereked, Pusztafalu, Rác-Mecske, Szebény, Szederkény, Szellõ, Szent-Erzsébet, Szilágy, Szûr, Varasd, Várkony, Véménd, Zsibrik

Szent-lõrinci járás
Székhely: Szent-Lõrinc
Szõllõs-Babarc, Bagota, Bakonya, Baksa, Bánfa, Becefa, Bicsérd, Boda, Bodony, Cinderi-Bogád, Bogdása, Botyka, Büdösfa, Bükkösd, Kis-Csány, Nagy-Csány, Csebény, Cserdi, Dencsháza, Kis-Dér, Dinnyeberki, Egerszeg, Gerde, Gilvánfa, Gorica, Gyûrûfû, Helesfa, Hernádfa, Horváth-Hertelend, Ibafa, Iványi, Kacsóta, Kákics, Katádfa, Kemse, Kis-Asszonyfa, Korpád, Marócsa, Magyar-Mecske, Megyefa, Csonka-Mindszent, Uj-Mindszent, Monosokor, Monyorosd, Okorág, Oszró, Ozd, Pázdány, Kis-Peterd, Nagy-Peterd, Piskó, Rónádfa, Rugásd, Sellye, Sósvertike, Sumony, Szent-Dienes, Szent-Erzsébet, Szent-Gál, Szent-Iván, Szent-Király, Szent-Mártonhegy, Kis-Telek, Tengerin, Téseny, Varjas, Nagy-Váty, Velény, Zaláta, ZókPrepared by János Bogárdi in March 2000. This page is http://www.bogardi.com/gen/g110.shtml

© János Bogárdi, 2000