Radix
Radix - 1882 gazetteer of Hungary

[return to description]

Mini dictionary: megye = county, székhely = seat, városok = towns (or cities), járás = district, szkv. = [szabad királyi város] = free royal town, tjv. = [törvényhatósági jogú város] = town with municipial rights, rtv. = [rendezett tanácsú város] = town with settled council, fõváros = capital city
Legends: szkv-s, tjv-s, rtv-s are underlined, so-called nagyközség-s (large villages) are in italic


Bars megye

Székhely: Aranyos-Marót

Városok: Körmöczbánya (szkv.), Ujbánya (szkv.)

Lévai járás
Székhely: Léva
Agó, Garam-Apáti, Bajka, Ó-Bars, Uj-Bars, Csatta, Csejkõ, Garam-Damásd, Derezslény, Kis-Endréd, Nagy-Endréd, Gyekenes, Alsó-Gyõröd, Felsõ-Gyõröd, Hölvény, Kis-Kálna, Nagy-Kálna, Garam-Kelecsény, Garam-Keszi, Kis-Koszmály, Nagy-Koszmály, Vámos-Ladány, Lekér, Garam-Lök, Nagy-Málas, Kis-Málas, Marosfalva, Garam-Mikola, Mohi, Nagyod, Nyir, Nemes-Oroszi, Oroszka, Óvár, Alsó-Pél, Felsõ-Pél, Garam-Podluzsány, Mezõ-Kis-Salló, Nagy-Salló, Kis-Sáró, Nagy-Sáró, Solymos, Kis-Szecse, Nagy-Szecse, Garam-Szent-György, Szodó, Garam-Szõllõs, Tolmács, Kis-Tõre, Nagy-Tõre, Garam-Ujfalu, Alsó-Várad, Felsõ-Várad, Alsó-Veszele, Felsõ-Veszele, Garam-Vezekény, Zeliz, Zsemlér

Verebélyi járás
Székhely: Verebély
Aha, Baracska, Beleg, Besse, Bessenyõ, Cseke, Csiffár, Ény, Kis-Fajkürt, Nagy-Fajkürt, Füss, Zsitva-Gyarmat, Húll, Kis-Lót, Nagy-Lót, Nagy-Lüle, Nagy-Mánya, Mellék, Ohaj, Pozba, Rendve, Kis-Sári, Nagy-Sári, Setétkút, Szencse, Tajna, Tild, Töhöl, Nagy-Valkház, Fakó-Vezekény

Garami járás
Székhely: Aranyos-Marót
Bars-Szent-Kereszt, Felsõ-Apáti, Bartos-Lehota, Berzence, Bukovina, Dubrava, Geletnek, Alsó-Hámor, Felsõ-Hámor, Hrabicsó, Ihrács, Jalna, Jasztraba, Janó-Lehota, Kapronca, Klacsány, Klak, Kopanica, Koszorin, Ó-Körmöcske, Ladmoér, Uj-Lehota, Kis-Lócsa, Nagy-Lócsa, Lutilla, Magospart, Mocsár, Nevolno, Orovnica, Peszerény, Pila, Pityelova, Podbrehi-Lehotka, Presztavek, Prochot, Repistye, Revistye-Váralja vagy Podzamcse, Rudnó, Saskõ-Váralja vagy Podhragy, Szénásfalu, Szklenó, Szlaszka, Tepla, Ternavahora, Alsó-Trnavka, Felsõ-Trnavka, Trubin, Vichnye, Vieszka, Voznica, Zsakil, Kohó-Zsarnócza, Alsó-Zsdány, Felsõ-Zsdány, Zsupkó

Oszlányi járás
Székhely: Oszlány
Bistricsény, Brogyán, Cserenye, Felfalu, Alsó-Kamenec, Felsõ-Kamenec, Kolacsnó, Nemes-Kosztolány, Kis-Krstyene, Nagy-Krstyene, Nyitraszeg, Pázsit, Radobica, Simon, Kis-Ugróc, Nagy-Ugróc, Velkápola, Vieszka

Kis-tapolcsányi járás
Székhely: Kis-Apáti
Bélád, Csárad, Ebedec, Gesztõc, Hecse, Kis-Herestyén, Nagy-Herestyén, Hizér, Fekete-Kelecsény, Keresztur, Kisfalud, Knezsic, Fenyõ-Kosztolány, Kovácsi, Lédec, Kis-Lehota, Nagy-Lehota, Lóc, Maholány, Malonya, Mankóc, Nemcsény, Németi, Néved, Néver, Perlep, Peszér, Rohozsnica, Szelepcsény, Kis-Szelezsény, Nagy-Szelezsény, Szent-Benedek, Szent-Márton, Szkicó, Kis-Tapolcsány, Taszár, Zsitva-Ujfalu, Valkóc, Velcsic, Kis-Vezekény, Nagy-Vezekény, Vörösvár, Závada, Zlatnó, ZsikavaPrepared by János Bogárdi in March 2000. This page is http://www.bogardi.com/gen/g111.shtml

© János Bogárdi, 2000