Radix
Radix - 1882 gazetteer of Hungary

[return to description]

Mini dictionary: megye = county, székhely = seat, városok = towns (or cities), járás = district, szkv. = [szabad királyi város] = free royal town, tjv. = [törvényhatósági jogú város] = town with municipial rights, rtv. = [rendezett tanácsú város] = town with settled council, fõváros = capital city
Legends: szkv-s, tjv-s, rtv-s are underlined, so-called nagyközség-s (large villages) are in italic


Bihar megye

Székhely: Nagy-Várad (tjv.)

Városok: Nagy-Várad (tjv.)

Bihari járás
Székhely: Pece-Szõllõs
Almamezõ, Alpár, Oláh-Apáti, Betfia, Bihar, Csehi, Fugyi, Hajó, Harangmezõ, Kardó, Kis-Kér, Nagy-Kér, Hegyköz-Kovácsi, Nyárló, Hegyköz-Pályi, Püspöki, Rontó, Somogy-Uzsopa, Hegyköz-Száldobágy, Pece-Szent-Márton, Hegyköz-Újlak, Fugyi-Vásárhely

Szalárdi járás
Székhely: Kis-Marja
Kis-Almás, Bogdán-Szovárhegy vagy Piklea, Borzik, Csatár, Csujafalva, Fegyvernek, Félegyháza, Görbesd, Hagymádfalva, Jákó-Hódos, Kõvág, Kövesegyháza, Nadánytelek, Nyüved, Pap-Tamási, Pelbárthida, Siter, Sitervölgye, Szalárd, Szarkó, Tataros, Kis-Tótfalu, Nagy-Tótfalu, Tóttelek, Vajda

Mezõ-telegdi járás
Székhely: Mezõ-Telegd
Borostelek, Bottyán, Cécke, Cigányfalva, Esküllõ, Váradi-Fancsika, Izsópallaga, Kis-Jenõ, Kabaláspatak, Kalota, Keszteg, Kigyík, Kopacsel, Kõalja, Mezõtelki, Õrvénd, Pestere, Pósalaka, Serges, Szabolcs, Szakadát, Szaránd, Szent-Elek, Szurdok, Tasádfõ, Telkesd, Kis-Ujfalu, Puszta-Ujlak, Vircsolog

Élesdi járás
Székhely: Élesd
Bánlaka, Kis-Bárod, Nagy-Bárod, Bernye, Birtyin, Brátka, Bucsu, Csarnóháza, Cséklye, Dámos, Dubricsony, Feketepatak, Feketetó, Gálosháza, Gégény, Magyar-Kakucs, Oláh-Kakucs, Kornicel, Kövesd, Krajnikfalva, Lokk, Lóre, Alsó-Lugos, Felsõ-Lugos, Váradi-Nagy-Patak, Õssi, Sólyomkõ-Pestes, Ponor, Remec, Rév, Rikósd, Vár-Sonkolyos, Szászfalva, Tinód, Kõrös-Topa, Tõtös, Ürgeteg

Mezõ-keresztesi járás
Székhely: Mezõ-Keresztes
Kõrösszeg-Apáti, Ártánd, Bedõ, Komádi, Mezõ-Peterd, Mezõ-Sas, Szakál, Kis-Szántó, Nagy-Szántó, Szent-János, Puszta-Told

Bárándi járás
Székhely: Torda
Nagy-Bajom, Bakonszeg, Báránd, Dancsháza, Nagy-Rábé, Sáp, Szerep, Udvari

Berettyó-ujfalui járás
Székhely: Gáborján
Csõkmõ, Darvas, Esztár, Furta, Hencida, Pocsaj, Berettyó-Szent-Márton, Szent-Péterszeg, Berettyó-Ujfalu, Váncsod, Vekerd, Zsáka

Derecskei járás
Székhely: Vértes
Hajdu-Bagos, Derecske, Hosszú-Pályi, Konyár, Monostor-Pályi, Sáránd, Tépe

Margittai járás
Székhely: Margitta
Felsõ-Ábrány, Vedres-Ábrány, Albis, Bályok, Bártfalva, Bogyoszló, Bozsaly, Cséhtelek, Déda, Dizsér, Ér-Fancsika, Genyéte, Kéc, Apáti-Keresztur, Kohány, Lüki, Monos-Petri, Száldobágy, Széltallóóó, Széplak, Szunyogd, Terebes, Tóti, Bisztra-Ujfalu

Micskei járás
Székhely: Micske
Almaszeg, Almaszegi-Huta, Baromlak, Bodonos, Csanálos, Csohaj, Alsó-Derna, Felsõ-Derna, Farnos, Feketeerdõ, Hõke, Királyi, Középes, Vámos-Láz, Papfalva, Poklostelek, Sárszeg, Sástelek, Hegyköz-Szent-Imre, Szent-Jobb, Szent-Lázár, Hegyköz-Szent-Miklós, Szocset, Terje, Várviz, Verzár

Ér-mihályfalvai járás
Székhely: Ér-Semjén
Bagamér, Ér-Adony, Ér-Kenéz, Ér-Keserü, Ér-Mihályfalva, Ér-Selind, Ér-Tarcsa, Gálos-Petri, Ottomány, Piskolt, Szalacs, Vasad

Székelyhidi járás
Székhely: Székelyhid
Álmosd, Asszonyvásár, Csokoly, Diószeg, Sváb-Ér-Olaszi, Jankafalva, Kis-Kágya, Nagy-Kágya, Kakad, Kis-Kereki, Kóly, Köbölkút, Nagy-Léta, Uj-Léta

Nagy-szalontai járás
Székhely: Nagy-Szalonta
Ant, Árpád, Bajj, Bikács, Gyarak-Erdõ, Gyapju, Illye, Kötegyán, Magyarász, Nyárszeg, Sarkad, Tamásda

Ugrai járás
Székhely: Cséffa
Atyás, Barakony, Geszt, Gyires, Harsány, Inánd, Kõrösszeg, Marciháza, Méhkerék, Mezõ-Gyán, Okány, Új-Palota, Rojt, Keresztur-Sarkad, Szent-András, Oláh-Szent-Miklós, Kõrös-Tarján, Ugra, Vizes-Gyán, Zsadány

Beéli járás
Székhely: Bél vagy Beél
Agris, Árkus, Barzest, Bél-Örvényes, Bél-Rogoz, Benyesd, Bogy, Bokkia, Botfej, Csontaháza, Gross, Hagymás, Puszta-Hodisel, Kalácsa, Tagadó-Káránd, Kislaka, Kóroj, Krajova, Kumanyesd, Márka-Szék, Kis-Maros, Nagy-Maros, Tagadó-Megyes, Mocsirla, Nyermegy, Olcsa, Ökrös, Poklusa, Siad, Szakács, Puszta-Szuszág, Puszta-Talmács

Tenkei járás
Székhely: Tenke
Bélfenyér, Fekete-Bátor, Fekete-Gyõrös, Fekete-Tót, Görbed, Gyanta, Oláh-Gyepes, Hoszszu-Asszó, Oláh-Homorog, Jánosda, Kápolna, Karasszó, Kávásdd, Kisháza, Kocsuba, Less, Mocsár, Petegd, Pósa, Rippa, Rózsafalva, Sályi, Székelytelek, Széplak, Tulka, Kis-Ürögd, Nagy-Ürögd, Vasánd

Vaskóhi járás
Székhely: Vaskóh
Barest, Bragyet, Briheny, Brost, Dombrovány, Fonáca, Gyigyisen, Határ, Herzest, Kalugyer, Kerpenyest, Kimp, Alsó-Kimpány, Felsõ-Kimpány, Kis-Koh, Kolest, Kristyor, Lehecseny, Lunka-Urzest, Magura, Petrilény-Zavojén, Pojána, Város-Rézbánya, Falu-Rézbánya, Rieny, Segyest, Segyestel, Stej, Sust, Vaskoh-Szelistye, Szerbest, Vaskoh-Szohodol, Alsó-Valeanyágra, Felsõ-Valeanyágra, Alsó-Verzár, Felsõ-Verzár

Belényesi járás
Székhely: Város-Belényes
Balalény, Kis-Belényes, Belezseny, Budurásza, Buntyesd, Burda, Ciganyesd, Drágonyesd, Dsoszán-Gurbesd, Fenes, Fericse, Füzegy, Gurány, Henkeres, Kakacseny, Kárbunár, Kebesd, Kocsuba, Köszvényes, Kreszulya, Kuracel, Belényes-Lázur, Szohodol-Lázur, Lelesd, Mérág, Mézes, Meziád, Nyégerfalva, Nyimojesd, Petróc, Pocsavalesd, Alsó-Poény, Felsõ-Poény, Rossia, Sebes, Száka, Belényes-Szelistye, Szód, Szudrics, Talp, Tarkaica, Tárkány, Tatárfalva, Telek

Magyar-csékei járás
Székhely: Kapocsány
Puszta-Bikács, Bucsum, Bukurvány, Magyar-Cséke, Cseszora, Dékanyesd, Dobrest, Kis-Dombrovicza, Cséke-Drág, Dusesd, Farkas-Patak, Forrószeg, Magyar-Gyepes, Hódos-Oláh, Hogyis, Hosszúliget, Jancsesd, Kis-Káránd, Nagy-Káránd, Nagy-Kerpest, Papmezõ-Kimpány, Korbest, Kotyiklet, Kráncsesd, Mikló-Lázur, Lunkaszprie, Mihellõ vagy Mirló, Nagy-Patak, Nán-Hegyesel, Pap-Mezõ, Roterest, Spinusz, Szitány, Szombatság, Sztrákos, Kis-Terpest, Alsó-Topa, Felsõ-Topa, Topesd, Papmezõ-Valány, Varasány

Robogányi járás
Székhely: Robogány
Albest, Borz, Havas-Dombrovica, Dragotyán, Forró-Dsoszán, Feneres, Gyalán, Hegyes, Hollód, Jánosfalva, Kosgyán, Belényes-Õrvényes, Petrány, Pokola, Preszáka, Remete, Rogoz, Petrász-Sólymos, Sólyom, Belényes-Sonkolyos, Papmezõ-Szelistye, Száldobágy-Szelistye, Belényes-Szt-Márton, Belényes-Szt-Miklós, Szokány, Belényes-Újlak, Urszád, Belényes-Valány, VenterPrepared by János Bogárdi in March 2000. This page is http://www.bogardi.com/gen/g115.shtml

© János Bogárdi, 2000