Radix
Radix - 1882 gazetteer of Hungary

[return to description]

Mini dictionary: megye = county, székhely = seat, városok = towns (or cities), járás = district, szkv. = [szabad királyi város] = free royal town, tjv. = [törvényhatósági jogú város] = town with municipial rights, rtv. = [rendezett tanácsú város] = town with settled council, fõváros = capital city
Legends: szkv-s, tjv-s, rtv-s are underlined, so-called nagyközség-s (large villages) are in italic


Gömör- és Kis-Hont megye

Székhely: Rima-Szombat (rtv.)

Városok: Rima-Szombat (rtv.), Dobsina (rtv.)

Rozsnyói járás
Székhely: Rozsnyó (rtv.)
Barka, Betlér, Berdárka, Berzéte, Borzova, Csetnek, Csucsom, Dernõ, Fekete-Patak, Fekete-Lehota, Gacsalk, Gencs, Gecelfalva, Gócs, Hankova, Hárskút, Hencko, Henclova, Kraszna-Horka-Hosszurét, Nagy-Hnyilec, Jólész, Kõrös, Lucska, Markuska, Nadabula, Ochtina, Oláhpatak, Pacsa, Páskaháza, Pelsõc, Petermány, Redova, Rekenye-Ujfalu, Restér, Rochfalva, Rozslosnya, Rudna, Alsó-Sajó, Felsõ-Sajó, Szalóc, Sebes-Patak, Szilice, Kis-Szlabos, Nagy-Szlabos, Kún-Taplóca, Uhorna, Kovács-Vágás, Kraszna-Horka-Váralja, Kis-Veszverés, Nagy-Veszverés, Vigtelke

Nagy-rõcei járás
Székhely: Nagy-Rõce (rtv.)
Borosznok, Chisnyó, Fillér, Gerlice, Helpa, Ispánmezõ, Koprás, Kövi, Krakova, Lubenyik, Migléc, Mnisány, Murány, Murány-Hosszúrét, Murány-Hutta, Murány-Lehota, Murány-Zdichava, Nandrás, Perlász, Ploszkó, Pohorella, Polom, Polomka, Poprócs, Rákos, Ratkó, Ratkó-Bisztró, Ratkó-Lehota, Ratkó-Szuha, Ratkó-Zdichava, Répás, Róna-Patak, Kis-Rõce, Sumjác, Süvete, Szásza, Szirk, Jolsva-Taplóca, Telgárt, Turcsok, Ujvásár, Umrla-Lehota, Vernár, Vizesrét, Zavadka

Rimaszombati járás
Székhely: Rima-Szombat (rtv.)
Antalfalva, Babaluska, Bakos-Törék, Baradna, Cserencsény, Dobra-Patak, Dolina, Drabszkó, Esztrény, Fazekas-Zsaluzsány, Forgácsfalva, Fürész, Gyubakó, Gyurkóka, Hacsava, Magyar-Hegymeg, Tót-Hegymeg, Hrussó, Kecege, Kiette, Klenóc, Kokova, Kraszkó, Likér, Lipóc, Lukovistye, Nyustya, Orlaj-Tõrék, Osgyán, Pápocs, Alsó-Pokorágy, Felsõ-Pokorágy, Pongyelok, Priboj, Ráhó, Rima-Bánya, Rima-Brezó, Rima-Lehota, Rima-Zsaluzsány, Rimóca, Susány, Szelce, Szilistye, Alsó-Szkálnok, Felsõ-Szkálnok, Sztrizs, Nagy-Szuha, Tamásfalva, Tiszolcz, Válykó, Varbóc, Zeherje

Rimaszécsi járás
Székhely: Rima-Szécs
Ajnácskõ, Almágy, Alsó-Balog, Felsõ-Balog, Balogfalva, Alsó-Bátka, Felsõ-Bátka, Bellény, Béna, Bugyikfalva, Cakó, Csiz, Csoma, Darnya, Derencsény, Détér, Dobfenék, Dobóca, Dulháza, Dúsa, Egyházas-Bást, Feled, Gesztes, Gesztete, Gortva-Kisfalud, Kis-Gömöri, Guszona, Alsó-Hangony, Felsõ-Hangony, Harmac, Iványi, Jánosi, Jene, Jeszte, Kerekgede, Majom, Mártonfalva, Meleghegy, Pádár, Pálfalva, Perjése, Péterfalva, Radnót, Rakottyás, Sajó-Püspöki, Serke, Sid, Simonyi, Sõreg, Susa, Szent-Simon, Szutor, Tajti, Tamási, Ujfalu, Uraj, Uza-Panyit, Várgede, Velkenye, Zabar, Zádorháza, Zsip

Tornaljai járás
Székhely: Tornalja
Abafala, Aggtelek, Alsó-Falu, Baraca, Bánréve, Beje, Beretke, Bikszög, Csoltó, Deresk, Fel-Falu, Füge, Gergelyfala, Gice, Gömör-Panyit, Sajó-Gömör, Hanva, Harkács, Hét, Horka, Hosszuszó, Hubó, Imola, Alsó-Kálosa, Felsõ-Kálosa, Kánó, Kecsõ, Kelemér, Királyi, Kövecses, Lekenye, Sajó-Lenke, Lénárdfalva, Lévárt, Lice, Lökösháza, Málé, Méhi, Melléte, Mihályfalva, Mikolcsány, Naprágy, Nasztraj, Oldalfalva, Otrokocs, Pelsõc-Ardó, Poszoba, Putnok, Ragály, Rás, Recske, Runya, Sajó-Keszi, Sánkfalva, Szent-Király, Szkáros, Sztárnya, Alsó-Szuha, Felsõ-Szuha, Tiba, Tornalja, Trizs, Alsó-Vály, Felsõ-Vály, Visnyó, Zádorfalva, Zubogy, ZsórPrepared by János Bogárdi in March 2000. This page is http://www.bogardi.com/gen/g124.shtml

© János Bogárdi, 2000