Radix
Radix - 1882 gazetteer of Hungary

[return to description]

Mini dictionary: megye = county, székhely = seat, városok = towns (or cities), járás = district, szkv. = [szabad királyi város] = free royal town, tjv. = [törvényhatósági jogú város] = town with municipial rights, rtv. = [rendezett tanácsú város] = town with settled council, fõváros = capital city
Legends: szkv-s, tjv-s, rtv-s are underlined, so-called nagyközség-s (large villages) are in italic


Maros-Torda megye

Székhely: Maros-Vásárhely (szkv.)

Városok: Maros-Vásárhely (szkv.), Szász-Régen (rtv.)

Marosmenti járás
Székhely: Maros-Vásárhely (szkv.)
Agárd, Bárdos, Bergenye, Hagymás-Bodon, Boós, Mezõ-Csávás, Csejd, Egerszeg, Nagy-Ernye, Fele, Galambod, Hidvég, Harcó, Ikland, Jedd, Kaál, Kakasd, Kebele, Maros-Keresztúr, Kisfalud, Mezõ-Kövesd, Koronka, Malomfalva, Medgyesfalva, Ménes, Náznánfalva, Nyárádtõ, Mezõ-Panit, Remeteszeg, Soóspatak, Szabad, Székes, Székely-Uraly, Maros-Szent-Anna, Kebele-Szent-Ivány, Csitt-Szent-Ivány, Maros-Szent-Király, Maros-Szent-György, Tófalva, Udvarfalva, Várhegy

Mezõségi járás
Székhely: Sámsond
Mezõ-Bánd, Bazéd, Mezõ-Kölpény, Kis-Lekence, Mezõ-Madaras, Nagy-Ölves, Mezõ-Pagocsa, Mezõ-Rucs, Szabéd, Száltelek, Mezõ-Szent-Márton

Vajda-szent-iványi járás
Székhely: Póka
Abafája, Puszta-Almás, Bala, Beresztelke, Nagy-Ercse, Felfalu, Magyar-Fülpös, Alsó-Idecs, Felsõ-Idecs, Körtvekapu, Lövér, Mojos, Kis-Nyulas, Keresztúr-Póka, Magyar-Régen, Erdõ-Szakál, Vajda-Szent-Iván, Toldalag, Unoka, Vécs

Magyarói járás
Székhely: Disznajó
Déda, Füleháza, Holtmaros, Maros-Hudák, Orosz-Idecs, Idecspataka, Maros-Kövesd, Liget, Magyaró, Göde-Mesterháza, Monosfalu, Maros-Oroszfalu, Andrenyásza-Palota, Ratosnya, Alsó-Répa, Felsõ-Répa, Oláh-Toplica

Görgényi járás
Székhely: Görgény-Szent-Imre
Adorján, Magyar-Bölkény, Oláh-Bölkény, Görgény-Hodák, Kakucs, Kásva, Kincses, Alsó-Köhér, Felsõ-Köhér, Libánfalva, Görgény-Oroszfalu, Alsó-Oroszi, Felsõ-Oroszi, Görgény-Orsova, Radnótfája, Görgény-Sóakna, Soropháza, Soós-Szent-Márton, Szent-Mihálytelke, Üvegcsür

Maros-járai járás
Székhely: Magyar-Péterlaka
Erdõ-Csinád, Ehed, Gernyeszeg, Hétbükk, Hódos, Kis-Illye, Iszló, Maros-Jára, Jobbágytelke, Körtvefája, Olád-Nádas, Petele, Magyar-Péterlaka, Sáromberke, Sárpatak, Kis-Szederjes, Nagy-Szederjes, Erdõ-Szengyel, Oláh-Telek, Vadad

Bekecsaljai járás
Székhely: Nyárád-Szereda
Andrásfalva, Bere, Bõ, Buzaháza, Csikfalva, Deményháza, Demeterfalva, Jobbágyfalva, Bere-Keresztúr, Kendõ, Köszvényes, Remete-Köszvényes, Mája, Magyaros, Márkod, Mikháza, Moson, Rigmány, Sárd, Selye, Seprõd, Siketfalva, Nyárád-Szent-Anna, Nyárád-Szent-Imre, Szent-Lõrinc, Nyárád-Szent-Márton, Szent-Simon, Tompa, Torboszló, Véce

Küküllõmenti járás
Székhely: Makfalva
Abod, Átosfalva, Csókfalva, Geges, Gyalakuta, Havad, Havadtõ, Kelementelke, Kibéd, Sóvárad, Erdõ-Szent-György, Szent-István, Szóváta-Ilyésmezõ, Vadasd

Nyárádmenti járás
Székhely: Káposztás-Szent-Miklós
Kis-Adorján, Nagy-Adorján, Ákosfalva, Bálintfalva, Bede, Cserefalva, Csiba, Csóka, Fintaháza, Folyfalva, Nyárád-Gálfalva, Kis-Görgény, Göcs, Harasztkerék, Ilencfalva, Nyárád-Karácsonfalva, Lõrincfalva, Lukafalva, Backa-Madaras, Nyomát, Somosd, Szent-Benedek, Szent-Gerlice, Szent-Háromság, Nyárád-Szent-László, Szövérd, VajaPrepared by János Bogárdi in March 2000. This page is http://www.bogardi.com/gen/g138.shtml

© János Bogárdi, 2000