Radix
Radix - 1882 gazetteer of Hungary

[return to description]

Mini dictionary: megye = county, székhely = seat, városok = towns (or cities), járás = district, szkv. = [szabad királyi város] = free royal town, tjv. = [törvényhatósági jogú város] = town with municipial rights, rtv. = [rendezett tanácsú város] = town with settled council, fõváros = capital city
Legends: szkv-s, tjv-s, rtv-s are underlined, so-called nagyközség-s (large villages) are in italic


Nagy-Küküllõ megye

Székhely: Segesvár (rtv.)

Városok: Segesvár (rtv.)

Kõhalom-hévizi járás
Székhely: Kõhalom
Ágostonfalva, Bogát, Szász-Buda, Datk, Garat, Homorod, Héviz, Hidegkut, Kaca, Királyhalma, Mátéfalva, Mirkvásár, Pálos, Rádos, Alsó-Rákos, Sövényszeg, Oláh-Tyukos, Ugra, Ürmös

Zsiberki járás
Székhely: Lemnek
Celina, Szász-Fehéregyház, Felmér, Halmágy, Kobor, Longodár, Mese, Moha, Réten, Sona, Szász-Tyukos, Volldorf, Zsiberk

Nagy-sinki járás
Székhely: Nagy-Sink
Báránykut, Boholc, Boldogváros, Brullya, Gerdály, Kálbor, Mártonhegy, Morgonda, Nádpatak, Prázsmár, Sáros, Kis-Sink, Százhalom, Ujváros

Bürkös-szent-ágotai járás
Székhely: Szent-Ágota
Apátfalva, Bürkös, Alsó-Gezés, Felsõ-Gezés, Oláh-Ivánfalva, Jakabfalva, Kövesd, Leses, Magarej, Nethus, Prépostfalva, Rosonda, Vecsérd, Vérd, Vesszõd, Szász-Zalatna

Bólya-nagy-selyki járás
Székhely: Nagy-Selyk
Asszonyfalva, Baromlaka, Bólya, Egerbegy, Hásság, Hidegviz, Ingodály, Isztina, Szász-Ivánfalva, Kis-Kapus, Mardos, Mártontelke, Mártonfalva, Mihályfalva, Péterfalva, Rovás, Saldorf, Salkó, Sálya, Kis-Selyk, Szász-Veszõd

Berethalmi járás
Székhely: Berethalom
Szász-Almás, Buzd, Ecel, Nagy-Kapus, Muzsna, Nemes, Paratély, Riomfalva, Sáros, Tóbiás, Valdhid

Keresdi járás
Székhely: Segesvár (rtv.)
Almakerék, Apold, Bese, Szász-Dálya, Dános, Fehéregyház, Földszin, Hégen, Héjjasfalva, Holdvilág, Keresd, Szász-Keresztur, Szász-Kézd, Miklóstelke, Prod, Rudály, Sárpatak, Segesd, Szász-Szent-László, Nagy-Szõllõs, Szász-Ujfalu, Volkán, ZoltánPrepared by János Bogárdi in March 2000. This page is http://www.bogardi.com/gen/g140.shtml

© János Bogárdi, 2000