Radix
Radix - 1882 gazetteer of Hungary

[return to description]

Mini dictionary: megye = county, székhely = seat, városok = towns (or cities), járás = district, szkv. = [szabad királyi város] = free royal town, tjv. = [törvényhatósági jogú város] = town with municipial rights, rtv. = [rendezett tanácsú város] = town with settled council, fõváros = capital city
Legends: szkv-s, tjv-s, rtv-s are underlined, so-called nagyközség-s (large villages) are in italic


Pozsony megye

Székhely: Pozsony (szkv.)

Városok: Pozsony (szkv.), Bazin (szkv.), Modor (szkv.), Nagy-Szombat (szkv.), Szent-György (szkv.), Somorja (rtv.)

Pozsonyi járás
Székhely: Pozsony (szkv.)
Magyar-Bél, Német-Bél, Beszterce, Borostyánkõ, Kis-Borsa, Nagy-Borsa, Cseklész, Dévény, Egyházfa, Fõ-Rév, Horvát-Gurab, Hidegkút, Hochstettnó, Iványi, Jánosháza, Királyfa, Pap-Körmösd, Lamács, Ligetfalu, Maaszt, Máriavölgy, Papfa, Récse, Sáp, Stomfa, Hegy-Súr, Péntek-Súr, Torony, Dévény-Ujfalu, Duna-Ujfalu, Vajnor, Zohor, Zonc

Szempci járás
Székhely: Szempc
Báhony, Boldogfa, Cajla, Csataj, Cseszte, Csukárd, Dubova, Grinád, Német-Gurab, Tót-Gurab, Kápolna, Igrám, Limbach, Neustift, Pila, Réte, Sárfõ, Schweinsbach, Kis-Senkvic, Nagy-Senkvic, Terling, Vistuk

Felsõ-csallóközi vagy somorjai járás
Székhely: Vajka
Bácsfa, Béke, Bucsuháza, Bústelek, Csákány, Csenke, Alsó-Csölle, Felsõ-Csölle, Csölösztõ, Csütörtök, Dénesd, Doborgaz, Eberhardt, Fél, Gomba, Gutor, Hideghét, Illésháza, Alsó-Jányok, Felsõ-Jányok, Kis-Jóka, Nagy-Jóka, Jóka-Ujhely, Keszölcés, Kiliti, Királyfia, Kis-Lég, Nagy-Lég, Macháza, Madarász, Kis-Magyar, Nagy-Magyar, Misérd, Olgya, Csukár-Paka, Kis-Paka, Nagy-Paka, Elõ-Patony, Prukk, Püspöki, Sárosfa, Nagy-Szarva, Szász, Szemet, Szunyogdi, Tárnok, Tejfalu, Tonkháza, Torcs, Uszor, Bél-Vatta, Vajas-Vatta, Vereknye, Võk

Alsó-csallóközi vagy duna-szerdahelyi járás
Székhely: Nagy-Udvarnok
Nagy-Abony, Sík-Abony, Al-Istál, Al-Baka, Fel-Baka, Balázsfa, Al-Bár, Fel-Bár, Beketfa, Kis-Bodak, Nagy-Bodak, Bögellõ, Bõs, Kis-Budafa, Nagy-Budafa, Cséfa, Csenkeszfa, Csentõfa, Darnó, Dercsika, Eperjes, Hegybene-Éte, Töbör-Éte, Fel-Istál, Egyház-Gelle, Ó-Gelle, Hodos, Amadé-Karcsa, Egyház-Karcsa, Erdõhát-Karcsa, Etre-Karcsa, Göncöl-Karcsa, Királyfia-Karcsa, Sipos-Karcsa, Kulcsár-Karcsa, Móroc-Karcsa, Pinke-Karcsa, Solymos-Karcsa, Kisfalud, Kürt, Lipót, Kis-Lúcs, Nagy-Lúcs, Mad, Nádasd, Alsó-Nyárasd, Felsõ-Nyárasd, Nyék, Padány, Benke-Patony, Bögöly-Patony, Csécsény-Patony, Diós-Patony, Förge-Patony, Lögér-Patony, Pódafa, Pósfa, Püski, Remete, Süly, Szent-Mihályfa, Duna-Szerdahely, Lidér-Tejed, Ollé-Tejed, Tõkés, Tõnye, Kis-Udvarnok, Vámosfalu, Várkony, Vásárút, Zseli

Galántai vagy külsõ járás
Székhely: Galánta
Barakony, Deáki, Magyar-Diószeg, Német-Diószeg, Nagy-Födémes, Puszta-Födémes, Gány, Hegy, Hidaskürt, Hodi, Kajal, Király-Rév, Kosút, Kis-Mácséd, Nagy-Mácséd, Nádszeg, Nebojsza, Nyék, Pered, Alsó-Szeli, Felsõ-Szeli, Vág-Szerdahely, Taksony, Tallós, Tósnyárasd, Vága, Vezekény, Vizkelet, Zsigárd

Nagyszombati járás
Székhely: Nagy-Szombat (szkv.)
Ábrahám, Apaj, Bikszárd, Binóc, Bogdanóc, Bohunic, Boleráz, Borova, Kis-Bresztovány, Nagy-Bresztovány, Ciffer, Alsó-Csöppöny, Felsõ-Csöppöny, Közép-Csöppöny, Dejte, Alsó-Diós, Felsõ-Diós, Alsó-Dombó, Felsõ-Dombó, Farkashida, Fehéregyház, Gerencsér, Geszt, Gocnód, Halmes, Hosszúfalu, Istvánfalu, Jászlóc, Kátlóc, Keresztúr, Klcsován, Alsó-Korompa, Felsõ-Korompa, Kosolna, Körtvélyes, Alsó-Lóc, Felsõ-Lóc, Losonc, Majtény, Moderdorf, Nádas, Nahács, Nestich, Ompitál, Pagyeróc, Páld, Pudmeric, Pusztapát, Rosindol, Selpic, Spáca, Nagy-Súr, Nemes-Súr, Valta-Súr, Varra-Súr, Szered, Szilincs, Szomolány, Szucha, Tót-Ujfalu, Vedrõd, Zavar, Zvoncsin

Malackai vagy hegyentúli járás
Székhely: Malacka
Almás, Detrekõ-Csütörtök, Dimburg, Gajar, Haszprunka, Jakabfalu, Kiripolc, Konyha, Kukló, Láb, Kis-Lévárd, Nagy-Lévárd, Lozornó, Magyarfalva, Miklóstelek, Pernek, Rorbach, Székelyfalu, Széleskút, Búr-Szent-György, Szent-János, Búr-Szent-Miklós, Detrekõ-Szent-Miklós, Búr-Szent-Péter, Detrekõ-Szent-Péter, Laksár-Ujfalu, Detrekõ-Váralja, ZávodPrepared by János Bogárdi in March 2000. This page is http://www.bogardi.com/gen/g144.shtml

© János Bogárdi, 2000