Radix
Radix - 1882 gazetteer of Hungary

[return to description]

Mini dictionary: megye = county, székhely = seat, városok = towns (or cities), járás = district, szkv. = [szabad királyi város] = free royal town, tjv. = [törvényhatósági jogú város] = town with municipial rights, rtv. = [rendezett tanácsú város] = town with settled council, fõváros = capital city
Legends: szkv-s, tjv-s, rtv-s are underlined, so-called nagyközség-s (large villages) are in italic


Somogy megye

Székhely: Kaposvár (rtv.)

Városok: Kaposvár (rtv.)

Kaposvári járás
Székhely: Kaposvár (rtv.)
Bárd-Szerászló, Nagy-Bajom, Baté, Nagy-Berki, Kis-Berki, Bodrog, Bõszénfa, Cserénfa, Csoknya, Csombárd, Magyar-Egres, Kapos-Füred, Gálosfa, Gyarmat, Hajmás, Hedrahely, Hencse, Hetes, Homok, Jákó, Juta, Kadarkut, Kaposmérõ, Kercseliget, Kapos-Keresztur, Kis-Keresztur, Kis-Asszond, Zselic-Kisfalud, Kis-Korpád, Zselic-Kis-Lak, Mosdós, Orci, Patca, Sántos, Sárd, Simonfa, Szenna, Szent-Balázs, Szent-Benedek, Szent-Jakab, Szilvás-Szent-Márton, Zselic-Szent-Pál, Szomajom, Taszár, Toponár, Töröcske, Kapos-Ujlak, Várda, Visnye, Vrácsik

Marcali járás
Székhely: Marcali
Balaton-Berény, Bize, Boronka, Böhönye, Csákány, Csömend, Szõke-Dencs, Nemes-Déd, Fajsz, Fehér-Egyház, Fönyed, Gadány, Kis-Gomba, Nagy-Gomba, Hollád, Horvátkút, Hosszúviz, Keleviz, Balaton-Keresztur, Kéthely, Nemes-Kisfalud, Libic-Kozma, Mesztegnyõ, Nikla, Sámson, Sávoly, Simonyi, Szakácsi, Balaton-Szent-György, Szenyér, Tapsony, Tikos, Balaton-Ujlak, Vése, Nemes-Vid, Vörs, Vrászló, Zsitfa

Nagy-atádi járás
Székhely: Nagy-Atád
Kis-Atád, Aracs, Babócsa, Kis-Bajom, Balhás, Bélavár, Beleg, Bessenyõ, Bodvica, Bolhó, Csokonya, Csököly, Gige, Görgeteg, Háromfa-Agarév, Henész, Heresznye, Hosszufalu, Kivadár, Komlósd, Konyi, Nagy-Korpád, Kis-Kovácsi, Kutas, Lábod, Mike, Ötvös, Péterhida, Alsó-Segesd, Felsõ-Segesd, Szabás, Homok-Szent-György, Rinya-Szent-Király, Szentes, Szobb, Tarany, Nagy-Tarnóca, Rinya-Ujlak, Ujnép, Visonta, Vízvár

Igali járás
Székhely: Igal
Acsa, Andocs, Aszaló, Magyar-Atád, Atala, Kis-Bár, Bonnya, Bûssû, Csoma, Döröcske, Ecsény, Fiad, Fonód, Gadács, Geszti, Gölle, Gyalán, Kara, Kazsok, Török-Koppány, Mernye, Miklósi, Mocsolád, Patalom, Polány, Pula, Raksi, Somodor, Szabadi, Szent-Gáloskér, Szill, Szorosad, Zimánd

Szigetvári járás
Székhely: Szigetvár
Almamellék, Apáti, Barcs, Basal, Béc, Boldogasszonyfa, Bürüs, Csertõ, Darány, Kis-Dobsza, Nagy-Dobsza, Dombó, Dráva-Fok, Endrõcs, Gárdony, Gyöngyös-Mellék, Hárságy, Hatvan, Hobol, Istvándi, Kálmáncsa, Dráva-Keresztur, Tót-Keresztur, Magyar-Lad, Német-Lad, Lakócsa, Magyar-Lukafa, Markóc, Merenye, Molvány, Mozsgó, Nemeske, Pálfalu, Pata, Patony, Patosfa, Pettend, Poklosi, Révfalu, Szent-Borbás, Tót-Szent-György, Sümeg-Szent-László, Dráva-Szent-Márton, Szõrény, Sztára, Szulimán, Szulok, Dráva-Tamási, Kis-Tamási, Teklafalu, Magyar-Ujfalu, Német-Ujfalu, Tót-Ujfalu, Várad, Viszló, Zádor, Zsibót

Lengyeltóti járás
Székhely: Lengyeltóti
Kis-Berény, Boglár, Buzsák, Balaton-Csehi, Edde, Gamás, Szõlõls-Györök, Tót-Gyúgy, Jád, Puszta-Kovácsi, Látrány, Öreg-Lak, Szõllõs-Kis-Lak, Lelle, Lengyeltóti-Hács, Orda, Osztopán, Õszöd, Pamuk, Somogyvár, Falu-Szemes, Tót-Szent-Pál, Táska, Tur, Vámos, Varjas-Kér, Visz

Csurgói járás
Székhely: Csurgó
Alsok, Antalfalu, Bagola-Sánc, Belezna, Iharos-Berény, Berzence, Bükkösd, Csicsó, Alsó-Gyékényes, Felsõ-Gyékényes, Iharos, Inke, Liszó, Nagy-Marton, Miháld, Õr-Tilos, Pat, Nemes-Pátró, Porrog, Sand, Sarkad, Surd, Porrog-Szent-Király, Szent-Miklós, Szent-Pál, Pogány-Szent-Péter, Szenta, Udvarhely, Zákány

Tabi járás
Székhely: Tab
Adánd, Bábony, Bálványos, Nagy-Berény, Csepely, Német-Egres, Endréd, Falu-Hidvég, Város-Hidvég, Jut, Kapoly, Karád, Kereki, Kiliti, Kõröshegy, Köttse, Megyer, Nágocs, Nyim, Ságvár, Som, Szárszó, Szabadhegy, Puszta-Szemes, Szolád, Tab, Teleki, Torvaj, Zala, Zamárdi, ZicsPrepared by János Bogárdi in March 2000. This page is http://www.bogardi.com/gen/g146.shtml

© János Bogárdi, 2000