Radix
Radix - 1882 gazetteer of Hungary

[return to description]

Mini dictionary: megye = county, székhely = seat, városok = towns (or cities), járás = district, szkv. = [szabad királyi város] = free royal town, tjv. = [törvényhatósági jogú város] = town with municipial rights, rtv. = [rendezett tanácsú város] = town with settled council, fõváros = capital city
Legends: szkv-s, tjv-s, rtv-s are underlined, so-called nagyközség-s (large villages) are in italic


Sopron megye

Székhely: Sopron (szkv.)

Városok: Sopron (szkv.), Kis-Marton (rtv.), Ruszt (szkv.)

Soproni járás
Székhely: Sopron (szkv.)
Ágfalva, Balf, Bánfalva, Boz, Kis-Cenk, Nagy-Cenk, Cundra, Doborján, Harka, Harácson, Hasfalva, Hegykõ, Hidegség, Homok, Kabold, Kalchgruben, Kertes, Német-Keresztúr, Klempa, Kopháza, Kövesd, Küllõ, Lakfalva, Lakompak, Lépesfalva, Lózs, Medgyes, Nyék, Pereszteg, Alsó-Péterfa, Felsõ-Péterfa, Pinnye, Rákos, Ritzing, Somfalva, Szécseny, Vepperd

Nagy-martoni járás
Székhely: Nagy-Marton
Borbolya, Darufalva, Félszerfalu, Fraknó-Váralja, Márcfalva, Nádasd, Ottova, Pecsenyéd, Petõfalva, Rétfalu, Siklós, Stodra, Lajtha-Szent-Miklós, Szikra, Tormfalu, Ujtelek és Rozália, Zemenye és Kis-Boldogasszony

Kis-martoni járás
Székhely: Kis-Marton (rtv.)
Büdöskut, Cinfalva, Darázsfalva, Fehéregyháza, Feketeváros, Kis-Hõflány, Nagy-Hõflány, Alsó-Kismartonhegy, Felsõ-Kismartonhegy, Kismarton-Váralja, Lorettom, Okka, Oszlop, Lajtha-Pordány, Wulka-Pordány, Sérc, Stotzing, Szarvkõ, Szárazvám, Széleskut, Szent-György, Szent-Margit, Ujfalu, Vimpác, Völgyfalva, Zárány

Pulyai járás
Székhely: Pulya
Banya, Kis-Barom, Nagy-Barom, Császárfalu, Csáva, Derecske, Dõrfl, Frankó, Füles, Gyirót, Karló, Kéthely, Klastrom, Kõhalom, Kukerics, Lándzsér, Alsó-László, Felsõ-László, Likvánd és Langató, Lindgraben, Locsmánd, Lók, Malomháza, Micske, Nyujthal, Ostoros, Pervány, Alsó-Pulya, Felsõ-Pulya, Közép-Pulya, Alsó-Ramóc, Felsõ-Ramóc, Répcefõ, Szent-Márton, Udvard, Kis-Ujfalu, Weingraben

Csepregi járás
Székhely: Csepreg
Beõ, Berekalja és Tompaháza, Berény, Bleigraben, Alsó-Bükk, Felsõ-Bükk, Közép-Bükk, Chernelháza, Csáford, Puszta-Család, Csér, Damonya, Dasztifalu, Egyházasfalu, Kis-Geresd, Nagy-Geresd, Gogánfa, Gyalóka, Gyüleviz, Makkos-Hetye, Horpács, Jánosfa, Iván, Nemes-Kér, Keresztény, Nemes-Ládony, Pór-Ládony, Lédec, Lócs, Lövõ, Mesterháza, Peresznye, Ság, Sajtoskál, Salamonfa, Simaháza, Alsó-Szakony, Felsõ-Szakony, Répce-Szemere, Alsó-Szopor, Felsõ-Szopor, Ujkér, Und, Káptalan-Vis, Nemes-Vis, Völcsej, Horvát-Zsidány, Német-Zsidány, Zsira

Kapuvári járás
Székhely: Kapuvár
Agyagos, Beled, Cirák, Csapod, Dénesfa, Ebergõc, Edve, Endréd, Eszterháza, Gartha, Gyoró, Himod, Hõvej, Kecöl, Tót-Keresztur, Kisfalud, Miháli, Muzsaj, Babót-Ordód, Osli, Páli, Petõháza, Röjtök, Sarród, Sütör, Szárföld, Szent-Miklós és Fertõ-Szerdahely, Széplak, Szergény, Városfa, Vásárosfalu, Veszkény, Vica, Vittnyéd, Zsebeháza

Csornai járás
Székhely: Csorna
Acsalag, Árpás, Bágyog, Barbacs, Bodonhely, Bogyoszló, Rába-Csanak, Dõr, Egyed, Farád, Jobbaháza, Maglóca, Németi, Alsó-Pásztori, Felsõ-Pásztori, Rába-Pordány, Pottyond, Bõ-Sárkány, Szill-Sárkány, Sebes, Sobor, Szany, Szent-András, Szill, Szovát, Tamási, Kis-Tata, VágPrepared by János Bogárdi in March 2000. This page is http://www.bogardi.com/gen/g147.shtml

© János Bogárdi, 2000