Radix
Radix - 1882 gazetteer of Hungary

[return to description]

Mini dictionary: megye = county, székhely = seat, városok = towns (or cities), járás = district, szkv. = [szabad királyi város] = free royal town, tjv. = [törvényhatósági jogú város] = town with municipial rights, rtv. = [rendezett tanácsú város] = town with settled council, fõváros = capital city
Legends: szkv-s, tjv-s, rtv-s are underlined, so-called nagyközség-s (large villages) are in italic


Szatmár megye

Székhely: Nagy-Károly (rtv.)

Városok: Nagy-Károly (rtv.), Szatmár-Németi (szkv.), Felsõbánya (szkv.), Nagybánya (szkv.)

Nagy-károlyi járás
Székhely: Nagy-Károly (rtv.)
Bere, Bõrvely, Csanálos, Csomaköz, Dengeleg, Domahida, Ér-Endréd, Esztró, Fény, Gencs, Gilvács, Iriny, Kálmánd, Kaplony, Körtvélyes, Kis-Majtény, Nagy-Majtény, Mezõ-Petri, Mezõ-Terem, Mérk, Penészlek, Pórtelek, Reszege, Szaniszló, Szent-Miklós, Vezend, Vállaj

Máté-szalkai járás
Székhely: Máté-Szalka
Olcsva-Apáti, Nyir-Csaholy, Császári, Derzs, Nagy-Dobos, Nagy-Ecsed, Fábiánháza, Gebe, Gyõrtelek, Hodász, Iklód, Ilk, Jármi, Kántor-Jánosi, Kér, Kocsord, Nyir-Megyes, Olcsva, Ó-Pályi, Papos, Parasznya, Szamos-Szeg, Tunyóg, Nyir-Vasvári, Vitka

Fehér-gyarmati járás
Székhely: Fehér-Gyarmat
Kis-Ar, Nagy-Ar, Tiszta-Berek, Borzova, Cégény, Csaholc, Csécse, Cseke, Danyád, Darnó, Fülesd, Fülpös, Fülpös-Daróc, Géberjén, Gyügye, Istvándi, Jánk, Kölcse, Kömörõ, Majtis, Mánd, Matolcs, Milota, Kis-Nameny, Nábrád, Vámos-Oroszi, Panyola, Penyige, Ricse, Kér-Semjén, Sonkád, Kis-Szekeres, Nagy-Szekeres, Tisza-Becs, Tisza-Kóród, Szamos-Ujlak, Uszka, Zsarolyán

Erdõdi járás
Székhely: Hirip
Kraszna-Béltek, Alsó-Boldád, Felsõ-Boldád, Király-Daróc, Dobra, Erdõd, Géres, Gyöngy, Oláh-Gyürüs, Oláh-Hódos, Alsó-Homorod, Felsõ-Homorod, Közép-Homorod, Ivácskó, Lobhágy, Madarász, Oláh-Meddes, Nántû, Oroszfalu, Pácafalu, Piskarkos, Réztelek, Szakasz, Száldobágy, Sándorfalu, Szinfalu, Kis-Szokond, Nagy-Szokond, Rákos-Terebes, Tõke-Terebes

Szinyér-váraljai járás
Székhely: Borhid
Apa, Barlafalu, Bikszád, Bujánháza, Avas-Felsõfalu, Ó-Huta, Uj-Huta, Illoba, Handal-Illoba, Kányaháza, Komorzán, Lekence, Mózesfalu, Oláh-Mogyorós, Papbikó, Remetemezõ, Kõszeg-Remete, Ráksa, Rózsa-Pallag, Sebespatak, Szamos-telek, Szinyér-Váralja, Tartolc, Terep, Turvékony, Avas-Ujfalu, Avas-Ujváros, Válaszút, Vámfalu, Veresmart

Nagy-bányai járás
Székhely: Erdõszáda
Aranyos-Mezõ, Bajfalu, Balatafalu, Busák, Dombrovics, Farkas-Aszó, Feketefalu, Alsó-Fernezely, Felsõ-Fernezely, Giród-Tótfalu, Györkefalu, Hidegkut, Alsó-Kapnik, Kapnikbánya, Magyar-Kékes, Oláh-Kékes, Lacfalu, Láposbánya, Lénárdfalu, Misztbánya, Misztótfalu, Miszt-Mogyorós, Monostor, Nyegrefalu, Oroszfalu, Pusztatelek, Sándorfalu, Kis-Sikárló, Nagy-Sikárló, Sürgyefalu, Szaszár, Tománya, Oláh-Tótfalu, Tõkés, Alsó-Ujfalu, Felsõ-Ujfalu, Oláh-Ujfalu

Nagy-somkuti járás
Székhely: Nagy-Somkút
Erdõ-Aranyos, Berkesz, Berkeszpatak, Kis-Bozinta, Ó-Bozinta, Kis-Buny, Butyásza, Csolt, Dánfalva, Durusa, Fehérszék, Kis-Fentõs, Nagy-Fentõs, Puszta-Fentõs, Fericse, Gaura, Gyökeres, Puszta-Hidegkut, Hosszufalu, Hovrilla, Jeder, Károlya, Koltó-Katalin, Kolcér, Kovás, Kölcse, Nagy-Körtvélyes, Hagymás-Lápos, Lukácsfalva, Magosfalva, Nagy-Nyires, Pribékfalva, Remete, Somkut-Patak, Szakálosfalu, Szappan-Patak, Sztezser, Tölgyes, Törökfalva, Váralja

Csengeri járás
Székhely: Angyalos
Atya, Csenger-Bagos, Szamos-Becs, Császló, Csegöld, Csenger, Dara, Szamos-Dob, Gacsály, Hermanszeg, Nagy-Gécz, Óvári, Ököritó, Pátyod, Pete, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sállyi, Sima, Tatárfalu, Komlód-Tótfalu, Tyukod, Csenger-Ujfalu, Ura, Vetés

Szatmári járás
Székhely: Homok
Adorján, Amacz, Dobrács-Apáti, Batiz, Száraz-Berek, Berence, Berend, Egri, Galbólc, Görbed, Kis-Hodos, Nagy-Hodos, Józsefháza, Kak, Kis-Kolcs, Nagy-Kolcs, Szamos-Kórod, Krassó, Lázári, Lippó, Magosliget, Aranyos-Medgyes, Méhtelek, Mikola, Ombód, Pálfalva, Patóhaza, Bót-Palád, Kis-Palád, Nagy-Palád, Kis-Peleske, Nagy-Peleske, Petyény, Darócz-Puszta, Sárköz, Sár, Kak-Szent-Márton, Sárköz-Ujlak, Udvari, Batiz-Vasvári, Zajta, ZsadányPrepared by János Bogárdi in March 2000. This page is http://www.bogardi.com/gen/g149.shtml

© János Bogárdi, 2000