Radix
Radix - 1882 gazetteer of Hungary

[return to description]

Mini dictionary: megye = county, székhely = seat, városok = towns (or cities), járás = district, szkv. = [szabad királyi város] = free royal town, tjv. = [törvényhatósági jogú város] = town with municipial rights, rtv. = [rendezett tanácsú város] = town with settled council, fõváros = capital city
Legends: szkv-s, tjv-s, rtv-s are underlined, so-called nagyközség-s (large villages) are in italic


Szilágy megye

Székhely: Zilah (szkv.)

Városok: Zilah (szkv.), Szilágy-Somlyó (rtv.)

Zsibói járás
Székhely: Zsibó
Almás-Balázsháza, Borzova, Cseglén, Dabjon, Dabjon-Ujfalu, Kis-Debrecen, Farkasmezõ, Fürményes, Galgó, Galponya, Kis-Goroszló, Nagy-Goroszló, Inó, Karika, Kendermezõ, Kettõsmezõ, Köd, Kucsó, Naprád, Õrmezõ, Szilágy-Paptelek, Prodányfalva, Rákos, Romlott, Róna, Solymos, Széplak, Tihó, Turbuca, Szamos-Udvarhely, Hosszú-Ujfalu, Somró-Ujfalu, Zsákfalva

Szilágy-csehi járás
Székhely: Szilágy-Cseh
Ardó, Bábca, Benedekfalva, Alsó-Berekszó, Felsõ-Berekszó, Bikáca, Bogdánd, Bõsháza, Cikó, Deésháza, Egerbegy, Egerhát, Gardánfalva, Hadad, Hadad-Gyõrtelek, Oláh-Horvát, Ilyésfalva, Kecskésfalva, Kelence, Lele, Menyõ, Monó, Mosóbánya, Mutos, Hadad-Nádasd, Oláh-Nádasd, Nagyszeg, Kis-Nyires, Nyirmon, Örményes, Somfalu, Sülelmed, Szeér, Szélszeg, Szilágyszeg, Alsó-Szivágy, Felsõ-Szivágy, Tóhát, Bükk-Tótfalu, Szamos-Ujlak, Vadafalva, Alsó-Várca, Felsõ-Várca, Közép-Várca, Vicsa, Völcsök

Szilágy-somlyói járás
Székhely: Szilágy-Somlyó (rtv.)
Badacson, Bagos, Borzás, Bülgezd, Csercse, Detrehem, Doh, Elyüs, Gyõrtelek, Gyümölcsénes, Halmosd, Hármaspatak, Hidvég, Hosszúmezõ, Ilosva, Ipp, Jáz, Kárásztelek, Alsó-Kaznacs, Felsõ-Kaznacs, Kémer, Kerestelek, Szilágy-Kövesd, Lecsmér, Lompért, Magyarpatak, Maladé, Márkaszék, Mojad, Nagyfalu, Ököritó, Perecsen, Porc, Sarmaság, Somály, Csehi-Somlyó, Ujlak-Somlyó, Szécs, Szilágysziget, Váralja, Zovány

Krasznai járás
Székhely: Kraszna
Bagolyfalu, Ballaháza, Alsó-Bán, Felsõ-Bán, Bogdánháza, Bolyán, Boronamezõ, Csizér, Felsõszék, Füzes, Hosszúaszó, Magyar-Kecel, Oláh-Kecel, Kraszna-Horvát, Márom, Palicka, Füzes-Paptelek, Pecsely, Perje, Petenye, Ráton, Récse, Sereden, Kraszna-Tótfalu, Tusza, Ujvágás, Magyar-Valkó, Oláh-Valkó, Varsolc

Tasnádi járás
Székhely: Tasnád
Ákos, Almás, Nagy-Bajom, Kis-Bajom, Balázsháza, Kraszna-Cégény, Magyar-Csaholy, Oláh-Csaholy, Csány, Csekenye, Csög, Nagy-Derzsida, Kis-Derzsida, Domoszló, Girókuta, Ér-Girolt, Ér-Hatvan, Ér-Kávás, Kegye, Keszi, Ér-Kisfalu, Korond, Ér-Körös, Kraszna-Mihályfalva, Ér-Mindszent, Orbó, Nagy-Pacal, Kis-Pacal, Kraszna-Pacalusa, Szilágy-Pacalusa, Pele, Szarvad-Pele, Peér, Szakácsi, Tasnád-Szarvad, Ér-Szent-Király, Szilvás, Ér-Szodoró, Szeõdemeter, Alsó-Szopor, Felsõ-Szopor, Szántó-Tasnád, Ujnémet, Usztató, Zálnok

Zilahi járás
Székhely: Zilah (szkv.)
Bádon, Oláh-Baksa, Magyar-Baksa, Balla, Bodja, Bréd, Cigányi, Csömörlõ, Debren, Diósad, Kis-Doba, Nagy-Doba, Fel-Egregy, Magyar-Egregy, Egrespatak, Erked, Magyar-Goroszló, Görcsön, Gurzófalva, Haraklány, Kásapatak, Alsó-Kékes-Nyárló, Felsõ-Kékes-Nyárló, Keresztur-Szilágyfõ, Kirva, Kusaly, Mocsolya, Mojgrád, Nagymon, Nagymon-Újfalu, Nyirsid, Ördögkút, Panit, Pósa, Nagy-Rajtolc, Puszta-Rajtolc, Sámson, Meszes-Szent-György, Szilágy-Szent-Király, Szent-Péterfalva, Vaja, Vármezõ, Vártelek, Vaskapu, VérvölgyPrepared by János Bogárdi in March 2000. This page is http://www.bogardi.com/gen/g152.shtml

© János Bogárdi, 2000