Radix
Radix - 1882 gazetteer of Hungary

[return to description]

Mini dictionary: megye = county, székhely = seat, városok = towns (or cities), járás = district, szkv. = [szabad királyi város] = free royal town, tjv. = [törvényhatósági jogú város] = town with municipial rights, rtv. = [rendezett tanácsú város] = town with settled council, fõváros = capital city
Legends: szkv-s, tjv-s, rtv-s are underlined, so-called nagyközség-s (large villages) are in italic


Szolnok-Doboka megye

Székhely: Deés (rtv.)

Városok: Deés (rtv.), Szamos-Ujvár (rtv.)

Deési járás
Székhely: Deés (rtv.)
Baca, Bálványos-Váralja, Magyar-Bogáta, Oláh-Bogáta, Csatán, Dés-Akna, Emberfõ, Gáncs, Guga, Alsó-Gyékénes, Felsõ-Gyékénes, Csicsó-Györgyfalva, Csicsó-Hagymás, Hollómezõ, Horgospataka, Kackó, Kálna, Kapjon, Kemenye, Kodor, Alsó-Kosály, Felsõ-Kosály, Kozárvár, Alsó-Körtvélyes, Lábfalva, Mánya, Miheháza, Csicsó-Mihályfalva, Monostorszeg, Négerfalva, Szász-Nyires, Felsõ-Orbó, Alsó-Õr, Felsõ-Õr, Pecsétszeg, Oláh-Péntek, Pestes, Csicsó-Polyán, Retteg, Sajgó, Kis-Somkút, Szelecske, Szent-Benedek, Szent-Margita, Szinye, Szóváros, Szekeres-Törpény, Csicsó-Ujfalu, Kolostor-Vád, Zápróc

Szamos-ujvári járás
Székhely: Szamos-Ujvár (rtv.)
Boncnyires, Coptelke, Dengeleg, Magyar-Derzse, Doboka, Esztény, Ördöngös-Füzes, Girolt, Hesdát, Igrice, Kis-Iklód, Nagy-Iklód, Kis-Jenõ, Kecsed, Kendi-Lóna, Kérõ, Magyar-Köblös, Lozsárd, Mikola, Moró, Néma, Onok, Ormány, Péterháza, Poklostelke, Szamos-Németi-Ujvár, Szarvaskend, Szekulaj, Széplak, Szilágytõ, Viz-Szilvás, Kecsed-Szilvás, Szükerék, Tótfalu, Alsó-Tök, Felsõ-Tök, Tötör

Csáki-gorbói járás
Székhely: Csáki-Gorbó
Alparét, Antos, Aranymezõ, Bezdéd, Bujdos, Csáka, Csernek, Alsó-Csobánka, Felsõ-Csobánka, Csokmány, Füzes, Gyurkapataka, Alsó-Hagymás, Hosszúmezõ, Kalocsa, Kecskeháta, Réce-Keresztúr, Klic, Kis-Krisztolc, Nagy-Krisztolc, Kõ-Lózna, Nagy-Lózna, Gorbó-Muncsel, Nagymezõ, Oszvaly, Pánczélcseh, Paptelke, Puszta-Ujfalu, Salamon, Semesnye, Szalonna, Füzes-Szent-Péter, Dorna-Szent-Katolna, Szótelke, Szurduk, Tálosfalva, Tormapataka, Tótszállás, Komlós-Ujfalu, Vajdaháza, Erdõ-Oláh-Váásrhely, Veck, Völcs, Zálha

Nagy-ilondai járás
Székhely: Nagy-Ilonda
Bába, Kis-Borszó, Nagy-Borszó, Nagy-Buny, Buzamezõ, Csömény, Csula, Dalmár, Dióspatak, Kis-Doboka, Dobrocsinya, Drágavilma, Drágyia, Falkusa, Fodorháza, Kõ-Frinkfalva, Frinkfalva, Galgó, Gosztilla, Ilondapataka, Kabalapataka, Kápolna, Karulfalva, Konkolyfalva, Kozla, Ködmönös, Rév-Körtvélyes, Közfalu, Kucsulát, Lemény, Létka, Magura, Mályán, Muncsel, Kis-Nyires, Oroszmezõ, Pirosa, Pojnicza, Blenke-Polyán, Purkurec, Resztolc, Rogna, Románfalva, Sásza, Kis-Solymos, Sósmezõ, Szakatura, Szelnice, Toplicza, Tordavilma, Tõkepataka, Zsugásztra

Magyar-láposi járás
Székhely: Magyar-Lápos
Berence, Blózsa, Boérfalva, Borkút, Brébfalva, Csernefalva, Csokote, Dánpataka, Kis-Debrecen, Lápos-Debrek, Disznópataka, Domokos, Fonác, Garbonác, Groppa, Gyertyános, Kovás-Kápolnok, Monostor-Kápolnok, Szurdok-Kápolnok, Kohpataka, Kosztafalva, Kis-Körtvélyes, Kötelesmezõ, Kupsafalva, Lackonya, Oláh-Lápos, Oláh-Láposbánya, Largó, Libaton, Macskamezõ, Magura, Petyeritye, Ploppis, Batiz-Polyán, Preluka, Rogoz, Rohi, Rusor, Alsó-Szõcs, Felsõ-Szõcs, Sztojkafalva, Sztrimboly, Tõkés, Ungurfalva, Ünõmezõ, Vád

Betleni járás
Székhely: Betlen
Apanagyfalu, Árokalya, Szász-Árpástó, Virágos-Berek, Borleásza, Bréte, Szász-Cegõ, Kis-Debrek, Nagy-Debrek, Magyar-Décse, Dögmezõ, Alsó-Egres, Felsõ-Egres, Felsõ puszta-Egres, Fellak, Füge, Alsó-Ilosva, Felsõ-Ilosva, Ispánmezõ, Kis-Kaján, Nagy-Kaján, Kentelke, Kerlés, Sajó-Keresztúr, Csicsó-Keresztúr, Kócs, Kõfarka, Felsõ-Körtvélyes, Középfalva, Kudu, Magosmart, Sajó-Magyaros, Malom, Oláh-Nyires, Omlásalja, Alsó-Oroszfalu, Felsõ-Oroszfalu, Pontinásza, Sárvár, Somkerék, Sajó-Szent-András, Szász-Szent-Jakab, Szeszárma, Szita, Sajó-Udvarhely

Kékesi járás
Székhely: Kékes
Dellõ-Apáti, Báton, Magyar-Borzás, Bõd, Bödön, Buza, Cege, Cente, Csaba, Császári, Kis-Devecser, Nagy-Devecser, Szász-Encs, Feketelak, Meleg-Földvár, Gõc, Kapor, Kéthely, Kõtke, Szász-Máté, Mányik, Mohaj, Szász vagy Aranyos-Móric, Noszoly, Pujon, Szász-Ujfalu, Õr-Szászúj, Szent-Egyed, Szent-Gotthárd, Vasas-Szent-Ivány, Szépkenyerû-Szent-Márton, Aranyos-Szent-Miklós, Erdõ-Szombattelke, Csaba-Ujfalu, Oláh-Vásárhely, Veresegyháza, Vice, Szász-ZsomborPrepared by János Bogárdi in March 2000. This page is http://www.bogardi.com/gen/g153.shtml

© János Bogárdi, 2000