Radix
Radix - 1882 gazetteer of Hungary

[return to description]

Mini dictionary: megye = county, székhely = seat, városok = towns (or cities), járás = district, szkv. = [szabad királyi város] = free royal town, tjv. = [törvényhatósági jogú város] = town with municipial rights, rtv. = [rendezett tanácsú város] = town with settled council, fõváros = capital city
Legends: szkv-s, tjv-s, rtv-s are underlined, so-called nagyközség-s (large villages) are in italic


Torda-Aranyos megye

Székhely: Torda (rtv.)

Városok: Torda (rtv.), Felvinc (rtv.)

Tordai járás
Székhely: Torda (rtv.)
Bágyon, Bányabükk, Puszta-Csán, Csürülye, Indal, Komjátszeg, Koppánd, Keresztes, Kövend, Mészkõ, Mikes, Felsõ-Peterd, Közép-Peterd, Magyar-Peterd, Aranyos-Polyán, Sinfalva, Szelicse, Szelistye, Puszta-Szent-Király, Alsó-Szent-Mihályfalva, Felsõ-Szent-Mihályfalva, Puszta-Szent-Márton, Magyar-Szilvás, Szind, Tur

Alsó-járai járás
Székhely: Alsó-Jára
Asszonyfalva, Berkes, Bikalat, Puszta-Egres, Ruha-Egres, Kis-Fenes, Alsó-Füle, Felsõ-Havas-Füle, Felsõ-Füle, Hagymás, Hesdát, Vádpataka-Kakova, Havas-Kisbánya, Kisbánya, Magyar-Léta, Oláh-Léta, Lunka-Lárga, Magura, Magyarosság, Kis-Oklós, Nagy-Oklós, Oláh-Rákos, Runk, Sütmeg, Szent-László, Szurduk

Torockói járás
Székhely: Torockó
Bedelõ, Borév, Brezest, Csegez, Felsõ-Csora, Gyertyános, Lunka, Sásza és Vincza-Lupsa, Muncsel, Offenbánya, Alsó-Podsága, Felsõ-Podsága, Aranyos-Rákos, Szártos, Torockó-Szent-György, Alsó-Szolcsva, Felsõ-Szolocsva, Várfalva, Vidály

Mezõségi járás
Székhely: Egerbegy
Mezõ-Bõ, Cikud, Mezõ-Nagy-Csán, Alsó-Detrehem, Felsõ-Detrehem, Gyéres, Mezõ-Kók, Mméhes, Mezõ-Õrke, Mezõ-Sályi, Mezõ-Szent-Jakab, Gyéres-Szent-Király, Mezõ-Tohát, Velkér, Mezõ-Záh

Felvinci járás
Székhely: Felvinc (rtv.)
Csákó, Maros-Décse, Dombró, Székely-Földvár, Alsó-Füged, Felsõ-Füged, Gerend, Harasztos, Hidas, Inakfalva, Kercsed, Székely-Kocsárd, Aranyos-Lóna, Mohács, Örményes, Sós-Szent-Márton, Vajdaszeg, Veresmart

Maros-ludasi járás
Székhely: Maros-Ludas
Mezõ-Bodon, Maros-Bogát, Maros-Dátos, Magyar-Dellõ, Oláh-Dellõ, Gerebencs, Hadrév, Kis-Ikland, Nagy-Ikland, Mezõ-Kapus, Mezõ-Keménytelke, Gerend-Keresztur, Kece, Maros-Lekence, Maros-Orbó, Mezõ-Pete, Mezõ-Szakál, Mezõ-Szakál, Mezõ-Szengyel, Kerelõ-Sóspatak, Szent-Margita, Mezõ-Ujfalu, Mezõ-Uraly

Topánfalvi járás
Székhely: Topánfalva
Albák, Bisztra, Csertés, Nyágra, Ponorel, Skerisora, Szekatura, Alsó-Vidra, Felsõ és Közép-VidraPrepared by János Bogárdi in March 2000. This page is http://www.bogardi.com/gen/g156.shtml

© János Bogárdi, 2000