Radix
Radix - 1882 gazetteer of Hungary

[return to description]

Mini dictionary: megye = county, székhely = seat, városok = towns (or cities), járás = district, szkv. = [szabad királyi város] = free royal town, tjv. = [törvényhatósági jogú város] = town with municipial rights, rtv. = [rendezett tanácsú város] = town with settled council, fõváros = capital city
Legends: szkv-s, tjv-s, rtv-s are underlined, so-called nagyközség-s (large villages) are in italic


Trencsén megye

Székhely: Trencsén (rtv.)

Városok: Trencsén (rtv.)

Csácai járás
Székhely: Csáca
Cserne, Dunajó, Horelic, Ó-Leszna, Oscsadnica, Podviszoka, Rakova, Szkalite, Sztasko, Szvrcsinovec, Turzovka, Zákopcse

Kisutca-ujhelyi járás
Székhely: Kisutca-Ujhely
Ó-Beszterce, Új-Beszterce, Bradnó, Budatin, Budatin-Lehota, Chumec, Kis-Divina, Nagy-Divina, Dubje, Klubina, Krasznó, Lalinek, Lapusna, Lieszkovec, Kotrsina-Lucska, Luki, Lutisa, Neszlusa, Ochadnica, Oskerda, Pázsitje, Pavina, Radola, Radovszka, Rjecsnica, Kis-Rudina, Nagy-Rudina, Rudinszka, Sznazsnica, Alsó-Vadicsó, Felsõ-Vadicsó, Közép-Vadicsó, Vranje, Zadubje, Zásztranye, Zboró

Zsolnai járás
Székhely: Zsolna
Babkov, Bánfalva, Bella, Bittarova, Bittsica, Brezani, Facsko, Frivald, Gbellan, Gyurcsina, Felsõ-Hricsó, Huorki, Illove, Jaszenove, Klacsán, Konszka, Kõ-Poruba, Krasznyán, Kunyerad, Bittse-Lehota, Plébán-Lehota, Liszica, Ljetava, Lucska-Ljetava, Mois, Lucska-Mois, Nedec, Lucska-Nezbud, Ovcsárszko, Podhorje, Poluzsje, Porubka, Rajec, Rajecfürdõ, Roszina, Sulya, Sztranszke, Sztrányavi, Sztrázsa, Sztrazsó, Sztrecsnó, Szvinna, Teplicska, Alsó-Tizsina, Felsõ-Tizsina, Trnove, Trsztina, Turo-Tridvori, Tyerhova, Varna, Visnyó, Szunyog-Zavada, Zavodje, Zbinyó

Bittsei járás
Székhely: Nagy-Bittse
Benyó, Kis-Bittse, Dlhepole, Hlinik, Hvocnic, Kolarovic, Kis-Kottesó, Nagy-Kottesó, Nemes-Kottesó, Viszoka-Makó, Markófalva, Miksófalva, Oblazo, Petrovic, Psurnovic, Rovne, Scsávnik, Szetyechó, Szvedernik, Kebló-Zárjecs

Vág-besztercei járás
Székhely: Vág-Beszterce
Bodina, Bronistye, Cherubin-Cserna, Kis-Cserna, Nagy-Cserna, Domanis, Vrtizsér-Farkasd, Hatne, Vág-Héve, Hrabó, Hradna, Alsó-Hricsó, Jablonfalva, Kis-Jeszenic, Nagy-Jeszenic, Kliestina, Kosztelec, Nemes-Kvassó, Lednice, Cselko-Lehota, Domanica-Lehota, Marikova, Marsova, Alsó-Mélyesd, Felsõ-Mélyesd, Milochó, Alsó-Mosztenec, Felsõ-Mosztenec, Okrut, Orló, Papradnó, Peklina, Pelvás, Pocsarova, Vág-Podhragy, Podmanin, Podvazsje, Praznó, Precsin, Predmér, Proszne, Rassó, Sebestyénfalu, Somfalu, Szádecsne, Sztupne, Szulyó, Vrch-Tepla, Kis-Ugyics, Nagy-Ugyics, Upohlav, Urbanó, Hricsó-Váralja, Kardos-Vaszka, Zaluzs, Zaszkal, Nemes-Zavada, Pasztina-Zavada

Puchói járás
Székhely: Puchó
Bohunic, Bolesó, Borsic, Alsó-Breznic, Topos-Breznic, Felsõ-Breznic, Dohnan, Dubkova, Horenic, Horóc, Hosztina, Hrabovka, Huorka, Ihristye, Kamencsan, Klucsó, Krivoklat, Kvassó, Láz, Lednic, Precsin-Lehota, Lehota-Váralja, Liborcsa és Dvorec, Lisza, Luki, Medne, Mesztecskó, Mikusóc, Mostiste, Nemsova, Nimnic, Piechó, Podhragy, Podvázs, Pruszka, Rovnye, Szavcsina, Pominóc-Szedmeróc, Felsõ-Szrnye, Sztrezenic, Tuchina, Duló-Ujfalu, Vaszka és Szlavnic, Vészka és Bezdedó, Vidrna, Vöröskõ-Zapechova, Zárjecs, Zavada, Zbora, Zubák

Illavai járás
Székhely: Illava
Bellus, Bresztyenje, Csicsmán, Dobra, Dubnic, Gapel, Gyurgyove, Hlozsa, Illavka, Kaszsza, Klobusic, Alsó-Kocskóc, Felsõ-Kocskóc, Kis-Kolacsin, Nagy-Kolacsin, Kopec, Lidec, Alsó-Ljeszkó, Felsõ-Ljeszkó, Ljeszkovecz, Misén, Mojtén, Nozdrovic, Noszic, Podhor, Kis-Podhragy, Nagy-Podhragy, Podszkal, Alsó-Poruba, Felsõ-Poruba, Prejta, Prilesz, Pruzsina, Rovne, Szlopna, Szverepec, Tepla, Teplic, Trsztye, Tunesic, Viszolaj, Zliehó

Trencséni járás
Székhely: Trencsén (rtv.)
Adamóc, Apátfalu, Apáti, Beckó, Bella, Kis-Biróc, Nagy-Biróc, Biskupic, Bobrovnik, Bohuszlavic, Bossác, Kis-Chocholna, Nagy-Chocholna, Csütörtök, Driethoma, Haluzic, Hamri, Hanzlikfalu, Hrabovka, Isztebnik, Ivanóc, Alsó-Kálnic, Kálnic-Rozsony, Kohanóc, Alsó-Kocsóc, Felsõ-Kocsóc, Kosztolna, Krivoszúd-Bodovka, Kis-Kubra, Nagy-Kubra, Barát-Lehota, Morva-Lieszkó, Nemes-Lieszkó, Melcsic, Nozdrkóc, Orechó, Nemes-Podhragy, Rakolub, Révfalu, Ribári, Rozvadz, Szedlicsna, Szelec, Szkala, Szkala-Ujfalu, Szoblachó, Alsó-Szrnyje, Kis-Sztankóc, Nagy-Sztankóc, Alsó-Szucs, Felsõ-Szucs, Turna, Ujezdó, Vág-Ujfalu, Velcsic, Vieszka, Kis-Zablat, Nagy-Zablat, Zamaróc, Zarjecs, Zlatóc, Zsabinec, Kis-Zsámbokrét

Báni járás
Székhely: Bán
Biszkupic, Bobot, Kis-Borcsán, Brezolub, Kis-Chlivény, Nagy-Chlivény, Cimena, Csuklász, Dezser, Alsó-Drskóc, Felsõ-Drskóc, Dubnicska, Dubodjel, Dvorec, Farkaska, Kis-Gradna, Nagy-Gradna, Halács, Hornyán, Jasztrabje, Kraszna, Ksinna, Latkóc, Bobot-Lehota, Cserno-Lehota, Petrí-Lehota, Luttó, Kosztolna-Mitic, Nemes-Mitic, Rozsony-Mitic, Mjezgóc, Alsó-Motesic, Felsõ-Motesic, Alsó-Nastic, Felsõ-Nastic, Bosan-Neporac, Kis-Neporac, Rozsony-Neporac, Omasztina, Rongyos-Othranki vagy Sztrice, Alsó-Ozor, Felsõ-Ozor, Pecsenyéd, Petyovka, Podhragy, Podluzsan, Pravotic, Prusz, Radssa, Ribény, Ruszkóc, Sipko, Kis-Szlatina, Nagy-Szlatina, Kis-Strice, Nagy-Strice, Szvinna, Timorac, Trebichova, Zay-Ugróc, Viszocsán, Zavada, ZsittnaPrepared by János Bogárdi in March 2000. This page is http://www.bogardi.com/gen/g158.shtml

© János Bogárdi, 2000