Radix
Radix - 1882 gazetteer of Hungary

[return to description]

Mini dictionary: megye = county, székhely = seat, városok = towns (or cities), járás = district, szkv. = [szabad királyi város] = free royal town, tjv. = [törvényhatósági jogú város] = town with municipial rights, rtv. = [rendezett tanácsú város] = town with settled council, fõváros = capital city
Legends: szkv-s, tjv-s, rtv-s are underlined, so-called nagyközség-s (large villages) are in italic


Udvarhely megye

Székhely: Székely-Udvarhely (rtv.)

Városok: Székely-Udvarhely (rtv.)

Udvarhelyi járás
Székhely: Székely-Udvarhely (rtv.)
Agyagfalva, Atyha, Árvátfalva, Bethlenfalva, Béta, Bikafalva, Felsõ-Boldogasszonyfalva, Bogárfalva, Bögöz, Deésfalva, Dobó, Fancsal, Farcád, Farkaslak, Fenyéd, Hodgya, Kadicsfalva, Kecsed-Kisfalud, Küküllõ-Keményfalva, Korond, Lengyelfalva, Magyaros, Malomfalva, Máréfalva, Matisfalva, Ocfalva, Kápolna-Oláhfalu, Szentegyház-Oláhfalu, Oroszhegy, Pálfalva, Parajd, Patakfalva, Alsó-Sófalva, Felsõ-Sófalva, Sükõ, Szent-Király, Szent-Lélek, Szent-Tamás, Szombatfalva, Tibód, Ülke, Vágás, Zetelaka

Homoródi járás
Székhely: Homoród-Oklánd
Abásfalva, Ábrahámfalva, Homoród-Almás, Bágy, Kis-Bacon, Bardóc, Bene, Biborcfalva, Dálya, Darócz, Derzs, Ege, Füle, Gyepes, Magyar-Hermány, Jánosfalva, Jásfalva, Kányád, Karácsonfalva, Homoród-Keményfalva, Kenes, Lokod, Lövéte, Miklósfalva, Muzsna, Olasztelek, Petek, Felsõ-Rákos, Recsenyéd, Remete, Sándorfalva, Száldobos, Szent-László, Homoród-Szent-Márton, Homoród-Szent-Pál, Homoród-Szent-Péter, Telekfalva, Homoród-Ujfalu, Vargyas, Városfalva, Zsombor

Kereszturi járás
Székhely: Székely-Keresztur
Magyar-Andrásfalva, Oláh-Andrásfalva, Bencéd, Betfalva, Alsó-Boldogaszszonyfalva, Bordos, Bözöd, Csehetfalva, Csekefalva, Csöb, Enlaka, Erked, Etéd, Magyar-Felek, Fiátfalva, Gagy, Kis-Galambfalva, Nagy-Galambfalva, Magyar-Hidegkut, Oláh-Hidegkut, Kis-Kadács, Nagy-Kadács, Kis-Kede, Nagy-Kede, Timafalva, Kobátfalva, Kõrispatak, Küsmöd, Mártonos, Magyar-Zsákod, Medcsér, Rava, Rugonfalva, Siklós, Alsó-Siménfalva, Kis-Solymos, Nagy-Solymos, Szederjes, Székely-Szállás, Szent-Ábrahám, Szent-Demeter, Szent-Erzsébet, Szent-Mihály, Szent-Miklós, Szolokna, Tarcsafalva, Tordátfalva, Ujfalu, Bõzöd-Ujszékely, Firtos-Váralja, VeckePrepared by János Bogárdi in March 2000. This page is http://www.bogardi.com/gen/g160.shtml

© János Bogárdi, 2000