Radix
Radix - 1882 gazetteer of Hungary

[return to description]

Mini dictionary: megye = county, székhely = seat, városok = towns (or cities), járás = district, szkv. = [szabad királyi város] = free royal town, tjv. = [törvényhatósági jogú város] = town with municipial rights, rtv. = [rendezett tanácsú város] = town with settled council, fõváros = capital city
Legends: szkv-s, tjv-s, rtv-s are underlined, so-called nagyközség-s (large villages) are in italic


Ugocsa megye

Székhely: Nagy-Szõllõs

Tiszáninneni járás
Székhely: Nagy-Szõllõs
Kis-Csongova, Nagy-Csongova, Egres, Fakóbükk, Fancsika, Fekete-Patak, Karácsfalva, Alsó-Karaszló, Felsõ-Karaszló, Tisza-Keresztur, Kiskupán, Magyar-Komját, Nagy-Komját, Mátyfalva, Ölyvös, Kis-Rákóc, Nagy-Rákóc, Rakasz, Rosztoka, Salánk, Alsó-Sárad, Felsõ-Sárad, Sasvár, Szirma, Végardó-Szõllõs, Ilonok-Ujfalu, Tisza-Ujhely, Tisza-Ujlak, Verbõc, Vörösmart

Tiszántuli járás
Székhely: Bökény
Akli, Fertõs-Almás, Fekete-Ardó, Bábony, Batar, Batarcs, Bocskó, Csarnatõ, Csedrek, Csepe, Csoma, Dobolc, Farkasfalva, Forgolány, Kis-Gérce, Nagy-Gérce, Gödényháza, Gyula, Halmi, Heteni, Hömlõc, Királyháza, Komlós, Kökönyösd, Nevetlenfalu, Száraz-Patak, Rákos-Patak, Péterfalva, Sós-Ujfalu, Szászfalu, Tamás-Váralja, Kis-Tarna, Nagy-Tarna, Tekeháza, Tur-Terebes, Tisza-Kirva, Tivadar, Turc, Veléte, VerécePrepared by János Bogárdi in March 2000. This page is http://www.bogardi.com/gen/g161.shtml

© János Bogárdi, 2000