Radix
Radix - 1882 gazetteer of Hungary

[return to description]

Mini dictionary: megye = county, székhely = seat, városok = towns (or cities), járás = district, szkv. = [szabad királyi város] = free royal town, tjv. = [törvényhatósági jogú város] = town with municipial rights, rtv. = [rendezett tanácsú város] = town with settled council, fõváros = capital city
Legends: szkv-s, tjv-s, rtv-s are underlined, so-called nagyközség-s (large villages) are in italic


Vas megye

Székhely: Szombathely (rtv.)

Városok: Szombathely (rtv.), Kõszeg (szkv.)

Szombathelyi járás
Székhely: Szombathely (rtv.)
Abdalóc, Acsád, Apáti, Kis-Asszonyfa, Nagy-Asszonyfa, Balogfa, Bárdos, Alsó-Beled, Felsõ-Beled, Bozzai, Bõd, Bucsu, Alsó-Csatár, Felsõ-Csatár, Cséke, Csém, Csempesz-Kopács, Dozmat, Dömötöri, Német-Gencs, Herény-Senyefa, Hermán, Ják, Nagy-Kajd, Kis-Kajd, Kámon, Magyar-Keresztes, Német-Keresztes, Kolom, Köveskut, Lipárt, Horvát-Lõ, Német-Lõ, Meszlen, Monyorókerék, Nárai, Kis-Narda, Nagy-Narda, Olad, Ondód, Ó-Perint, Uj-Perint, Pokolfalu, Pornó, Salfa, Kis-Seé, Nagy-Seé, Söpte, Surány, Szécsény, Szent-Katalin, Szent-Kereszt, Szent-Király, Szent-Lõrincz és Taplánfa, Szent-Márton, Szent-Péterfa, Alsó-Szilvágy, Felsõ-Szilvágy, Szõlõs, Tana, Torony, Tótfalu, Sorki-Ujfalu, Kis-Unyom, Nagy-Unyom, Vát, Vép, Zanát, Zarkaháza és Bádonfa

Kõszegi járás
Székhely: Kõszeg (szkv.)
Bándoly, Barátmajor, Borostyánkõ, Bozsok, Cák, Csajta, Nemes-Csó, Puszta-Csó, Kis-Csömöte, Nagy-Csömöte, Doroszló, Füsthegy, Günseck, Gyirót, Hámor-Tó, Háromsátor, Ó-Hodász, Város-Hodász, Hosszúszeg, Incéd, Kogl, Kulcsárfalu, Lebenbrunn, Léka, Ludad, Lukácsháza, Kis-Paty, Nagy-Paty, Perenye, Podgoria, Polánic, Pörgölin, Kis-Põse, Nagy-Põse, Pubendorf, Redschlag, Rendek, Rettenbach, Rohonc, Rõt, Rumpód, Seregélyháza, Sirokány, Steinbach, Stuben, Szabar, Alsó-Szénégetõ, Felsõ-Szénégetõ, Szerdahely, Szolmersdorf, Tömörd, Langecki-Üveghuta, Szalónaki-Üveghuta, Vágód, Velem

Sárvári járás
Székhely: Sárvár
Balazsai, Bejc, Rába-Bogyoszló, Bögöt, Vámos-Család, Csánig, Csénye, Iván-Egerszeg, Kemény-Egerszeg, Egyházszeg, Fûztü és Zuggó, Tacskánd-Gérce, Guár, Gyertyános, Hegyfalu, Ikervár, Jákfa, Káld, Kensz, Rába-Kovácsi, Rába-Kövesd, Répce-Lak, Megyehida, Megyes, Miske, Nick, Nyögér, Kis-Ölbõ, Nagy-Ölbõ, Alsó-Paty, Felsõ-Paty, Pecõl, Péntekfalu, Darázs-Pórpác, Pór-Porpác, Pósfa, Sár, Kis-Sitke, Nagy-Sitke, Sótony, Rába-Sömjén, Alsó-Szeleste, Felsõ-Szeleste, Répce-Szent-György, Szent-Ivánfa, Terestyénfa, Tizenháromváros, Uraj-Újfalu, Vármellék, Zsédeny

Kis-celli járás
Székhely: Kis-Cell
Ostfi-Asszonyfa, Boba, Borgáta, Csönge, Nemes-Dömölk, Duka, Magyar-Gencs, Egyházas-Hetye, Kemenes-Hõgyész, Izsákfa, Jánosháza, Kápolna, Karakó, Kecskéd, Keléd, Kenyeri, Felsõ-Nemes-Keresztur, Egyházas-Keszõ, Vár-Keszõ, Kocs, Kis-Köcsk, Nagy-Köcsk, Nemes-Magosi, Pór-Magosi, Merse, Alsó-Mesteri, Felsõ-Mesteri, Kemense-Mihályfalva, Uj-Mihályfa, Pálfa, Pápóc, Ság, Simonyi, Kis-Somlyó, Kemenes-Sõmjén, Kemenes-Szent-Márton, Szent-Miklósfa, Kemenes-Szent-Péter, Szergény, Tokorcs, Belsõ-Vát, Vönöck

Vasvári járás
Székhely: Vasvár
Andrásfa, Baltavár, Kis-Bér, Boldogasszonyfa, Bögöte, Csehi, Csipkerek, Dénesfa-Lakhegy, Egervár, Egervölgye, Geregye, Gerse, Gõsfa, Gutaháza, Gyanó, Gyõrvár, Hosszufalu, Kám, Sorki-Kápolna, Karátfölde, Sorki-Kisfalud, Kolta, Kozmafa, Kis-Mákfa, Nagy-Mákfa, Petõ-Mihályfa, Csehi-Mindszent, Sárfi-Mizdó, Molnári, Oloszka, Alsó-Oszkó, Felsõ-Oszkó, Pácson, Hosszu-Pereszteg, Sorki-Polány, Püspöki, Rába-Hidvég, Rum, Szemenye, Szent-Léránt, Szent-Mihályfalva, Hegyháti-Szent-Péterfa, Szent-Tamás, Széplak, Alsó-Telekes, Felsõ-Telekes, Nagy-Tilaj, Sorki-Tótfalu, Töttös, Ujlak, Kis-Zsennye, Nagy-Zsennye, Zsidófölde

Körmendi járás
Székhely: Körmend
Alsó-Berkifalu, Felsõ-Berkifalu, Német-Büks, Csákány, Rába-Doroszló, Döbörhegy, Dõröske, Halastó, Halogy és Daraboshegy, Harasztifalu, Hegyháti-Hodász, Egyházas-Hollós, Hidas-Hollós, Német-Hollós, Rempe-Hollós, Ispánk, Ivánc, Jánosfa, Karácsfa, Katafa, Kemesmál, Kertes, Kis-Kölked, Nagy-Kölked, Lovaszad, Magyarósd, Pinka-Mindszent, Nagy-Mizdó, Hegyháti-Morác, Horvát-Nádalla, Magyar-Nádalla, Nádasd, Pankasz, Egyházas-Radóc, Puszta-Rádóc, Nagy-Rákos, Kis-Rákos, Hegyháti-Sál, Kis-Sároslak, Német-Sároslak, Szaknyér, Szarvaskend, Szatta, Egyházas-Szecsõd, Molna-Szecsõd, Német-Szecsõd, Teresztyén-Szecsõd, Szent-Jakab, Hegyháti-Szent-Márton, Szõce, Taródfa, Kis-Ujfalu, Vasalla, Viszák

Muraszombati járás
Székhely: Mura-Szombat
Andreic, Adriánc, Barkóc, Berkeháza, Ó-Beznóc, Uj-Beznóc, Bodonc, Bokrács, Borecsa, Borhida, Brezóc, Csekefa, Felsõ-Csernec, Mura-Csernec, Csernelóc, Dankóc, Két-Dolics, Dolina, Domainc, Falkóc, Frankóc, Fülinc, Gederóc, Gerencseróc, Gorica, Gödörháza, Görlinc, Gradistya, Guitzenhof, Gyanavla, Vend-Hidegkut, Ivanóc, Janosóc, Kancsóc, Tót-Keresztur, Kernec, Korong, Korosec, Kosárháza, Kovasóc, Kölesvölgye, Krajna, Krasics, Kruplivnik, Kustanóc, Kuzma, Kükecs, Küpsinc, Tót-Lak, Lehomér, Felsõ-Lendva, Lucova, Lukasóc, Macskóc, Markusóc, Martyánc, Mladetinc, Tót-Morác, Motovilec, Musznya, Nemsóc, Neradnóc, Norsinc, Nuszkova, Pamanóc, Pecsaróc, Pecsnaróc és Ottóc, Pertócsa, Peszkóc, Petánc, Felsõ-Petróc, Mura-Petróc, Polona, Pordasinc, Poznanóc, Predanóc, Prosznyákfa, Pucinc, Pusóc, Radóc, Rakicsán, Ratkóc, Rogasóc, Roprecsa, Salamonc, Stanyóc, Süllinc, Szembiborc, Tót vagy Viz-Lendva-Szent-György, Szerdahely, Szerdica, Tót-Szinnersdorf, Szkakóc, Alsó-Szlavecsa, Felsõ-Szlavecsa, Szodesinc, Szombatfa, Szottina, Sztrukóc, Szvetahóc, Tessanóc és Szárazhegy, Tissina, Tivadarc, Topolóc, Tropóc, Vancsavec, Vanecsa, Vecseszlavec, Velemér, Vescica, Vidonc, Zenkóc, Zsidahegy

Szent-gotthárdi járás
Székhely: Szent-Gotthárd
Badafalva, Bajánház, Békató, Bonisfalva, Börgölin, Büdinc, Bükkalla, Cáling, Csöpinc, Csörötnök, Dávidháza, Dobra, Dobrafalva, Kis-Dolinc, Nagy-Dolinc, Domonkosfa, Döbör, Ercsenye, Farkasdifalva, Farkasfa, Rába-Füzes, Gasztony, Grics, Gyanafalva, Gyarmat, Háromház, Német-Hidegkút, Hódos, Horvátfalu, Istvánfalu, Jakabháza, Kalch, Kerkás-Kápolna, Kapornak, Kérca, Kéthely, Királyfalva, Kisfalud, Kondorfa, Kotormány, Körtvélyes, Kristyán, Magyar-Lak, Német-Lak, Tót-Lak, Liba, Malomgödör, Markóc, Martinya, Matyasóc, Nádkút, Nagyfalva, Olaszfalu, Orfalu, Patafalva, Permise, Pócsfalu, Radafalva, Raks, Rátót, Ritkaróc, Alsó-Rönök, Felsõ-Rönök, Sal, Senyeháza, Alsó-Strázsa, Felsõ-Strázsa, Szakonyfalva, Szalafõ, Rába vagy Keresztur-Rába-Szent-Kereszt, Rába-Szent-Mihály, Õri-Szent-Péter, Szomoróc, Alsó-Szölnök, Felsõ-Szölnök, Talapatka, Tanka, Tótfalu, Türke, Velike, Zsidó

Német-ujvári járás
Székhely: Német-Ujvár
Baksafalva, Bánya, Barátfalu, Békefalu, Borosgödör, Burgóhegy, Horvát-Csencs, Német-Csencs, Tarod-Csencs, Egyházas-Füzes, Gánócs, Hackerhegy, Hárspatak, Horvát-Hásos, Német-Hásos, Hovárdos, Kolosvár, Kukmér, Lipóc, Kis-Medves, Nagy-Medves, Nemes-Medves, Rohr-Nádfalu, Neudauhegy, Neustift, Nyúlfalu, Ó-Bér, Ollersdorf, Orbánfalu, Pinkóc, Õzgödör-Prástya, Punic, Rábort, Salafa, Sándorhegy, Sirovnica, Sóskút, Strem, Stinác, Szent-Elek, Német-Szent-Grót, Szent-Kút, Puszta-Szent-Mihály, Szent-Miklós, Szombatfa, Tobaj, Ujhegy, Ujlak, Vaskút, Würthegy, Horvát-Zsámánd, Német-Zsámánd

Felsõ-õri járás
Székhely: Felsõ-Õr
Alhó, Árokszállás, Bánya, Buglóc, Bükkösd, Kis-Ciklin, Német-Ciklin, Oláh-Ciklin, Dobra, Dombhát, Drumoly, Farkasfalva, Goborfalva, Gyepü-Füzes, Grodnó, Gyimótfalva, Hamvasd, Jobbágyi, Kis-Karasztos, Nagy-Karasztos, Kéthely, Kicléd, Komját, Lipótfalva, Alsó-Lõ, Felsõ-Lõ, Lödös, Máriafalva, Mérem, Oberdorf, Óvár, Alsó-Õr, Õri-Sziget, Pinkafõ, Pinka-Miske, Pöszöny, Rákosd, Rödön, Sámfalva, Sárosszék, Sóshegy, Schmieraid, Schönherrn, Schreibersdorf, Ó-Szalónak, Vár-Szalónak, Szent-Márton, Kis-Szent-Mihály, Német-Szent-Mihály, Tarcsa, Tauchen, Jobbágyi-Ujfalu, Szalónak-Ujtelek, Ujtelek-Lapincs, Velege, Vörösvár, Weinberg, Willersdorf, WieszfleckPrepared by János Bogárdi in March 2000. This page is http://www.bogardi.com/gen/g163.shtml

© János Bogárdi, 2000