Radix
Radix - 1882 gazetteer of Hungary

[return to description]

Mini dictionary: megye = county, székhely = seat, városok = towns (or cities), járás = district, szkv. = [szabad királyi város] = free royal town, tjv. = [törvényhatósági jogú város] = town with municipial rights, rtv. = [rendezett tanácsú város] = town with settled council, fõváros = capital city
Legends: szkv-s, tjv-s, rtv-s are underlined, so-called nagyközség-s (large villages) are in italic


Zala megye

Székhely: Zala-Egerszeg

Városok: Nagy-Kanizsa (rtv.)

Tapolcai járás
Székhely: Tapolca
Akali, Kis-Apáti, Monostor-Apáti, Arács, Aszafõ, Ó-Budavár, Csicsó, Csopak, Diszel, Alsó-Dörgicse, Felsõ-Dörgicse, Kis-Dörgicse, Talián-Dörögd, Balaton-Ederics, Balaton-Füred, Gulács, Gyulakeszi, Haláp, Hegyesd, Hegymagas, Balaton-Henye, Lesence-Istvánd, Köves-Kálla, Mindszent-Kálla, Kapolcs, Kékkut, Kövesd, Lovas, Monoszló, Lesence-Németfalu, Alsó-Õrs, Felsõ-Õrs, Kis-Õrs, Kõvágó-Õrs, Örvényes, Palocnak, Nagy-Pécsel, Nemes-Pécsel, Petend, Pula, Raposka, Rendes, Sálföld, Sáska, Szent-Antalfa, Szent-Békálla, Szent-Jakabfa, Szepezd, Szigliget, Balaton-Kis-Szõllõs, Tagyon, Tihany, Badacsony-Tomaj, Lesence-Tomaj, Káptalan-Tóti, Tördemiz, Balaton-Udvari, Vászoly, Vigant, Nemes-Vita, Zánka

Sümegi járás
Székhely: Sümeg
Alsó-Aranyód, Felsõ-Aranyód, Batyk, Bazsi, Bodorfa, Csab-Rendek, Csáford, Csehi, Dabronc, Döbrõce, Gágánfa, Galsa, Kis-Görbõ, Nagy-Görbõ, Gyepü, Gyömörõ, Hany, Hetyefõ, Hosztót, Kajánföld, Káptalanfa, Medgyes, Megyer, Mihályfa, Nyavalád, Nyirád, Ohid, Prága, Rigács, Sárosd, Sennye, Szalapa, Szegvár, Szöcs, Szent-Grót mezõváros, Szent-Grót polgári város, Tüske-Szent-Péter, Tekenye, Belsõ-Türje, Udvarnok, Ukk, Kis-Vásárhely, Véged, Szõllõs-Vindornya

Keszthelyi járás
Székhely: Keszthely mezõváros
Nemes-Boldogasszonyfa, Nemes-Bük, Égenföld, Egregy, Gyenesdiás, Meszes-Györök, Gyülevész, Karmacs, Keszthely polgári város, Köszvényes, Köveskut, Alsó-Kustány, Felsõ-Kustány, Alsó-Páhok, Felsõ-Páhok, Rezi, Sármellék, Zala-Szántó, Szent-András, Szent-Györgyvár, Zala-Szent-László, Cserszeg-Tomaj, Vállus, Vashegy-Vanyarc, Vindornya-Lak, Vindornya-Fok, Zalavár, Alsó-Zsid, Felsõ-Zsid

Nagy-kanizsai járás
Székhely: Nagy-Kanizsa (rtv.)
Bajcsa, Bakónak, Bocska, Börzönce, Csapi, Eszteregnye, Fityeháza, Füzvölgy, Galambok, Garabonc, Gelse, Gelse-Sziget, Kacorlak, Karos, Keresztur-Kollátszeg, Kilimán, Homok-Komárom, Kis-Komárom, Komárváros, Korpavár, Lángviz, Légrád, Balaton-Magyaród, Merenye, Obornok, Polin, Pölöskefõ-Duzonak, Kis-Récse, Nagy-Récse, Rigyác, Sárszeg, Sormás, Szent-Balázs, Szent-Jakab, Német-Szent-Miklós, Szepetnek, Magyar-Szerdahely, Ujlak, Ujudvar

Pacsai járás
Székhely: Pacsa
Zala-Apáti, Almás, Baksaháza, Barátsziget, Bezeréd, Bokaháza, Bucsa, Alsó-Csány, Felsõ-Csány, Dióskál, Eger-Arácsa, Esztergály, Gétye, Alsó-Hahót, Felsõ-Hahót, Hetés, Horváti, Hosszufalu, Igrice, Kallós, Kehida, Kerecsény, Zala-Koppány, Nagy-Kapornak, Kis-Kapornak, Misefa, Nemesszer, Németfalu, Orbányosfa, Alsó-Orosztony, Felsõ-Orosztony, Pacsa-Tüttös, Padár, Palkanya, Pölöske, Pötréte, Rád, Kis-Ráda, Nagy-Ráda, Alsó-Rajk, Felsõ-Rajk, Sándorháza, Szabar, Szent-András, Bucsu-Szent-László, Szent-Márton, Szent-Mihály, Szent-Péterur, Tilaj, Vörrû

Zala-egerszegi járás
Székhely: Zala-Egerszeg
Alibánfa, Andráshida, Apátva, Alsó-Apáti, Felsõ-Apáti, Közép-Apáti, Alsó-Bagod, Felsõ-Bagod, Bak, Bazita, Bekeháza, Besenyõ, Bocföld, Boldogfa, Boncódföld, Botfa, Csács-Bozsok, Böde, Börönd, Budafa, Egyházas-Bük, Ozman-Bük, Csács, Csatár, Cséb, Csöde, Dobronhegy, Döbréte, Dötk, Ebergény, Fernekág, Gébárt, Gellénháza, Gyürüs, Hagyáros, Háshágy, Ördög-Henye, Petõ-Henye, Hottó, Zala-Istvánd, Kaszaháza, Kávás, Kemend-Ollár, Keménfa, Kis-Kutas, Nagy-Kutas, Zala-Lövõ, Lukafa, Kökényes-Mindszent, Zala-Mindszent, Neszelej, Ola, Pakod, Kis-Páli, Nagy-Páli, Pókafa, Pozna, Rám, Ságod, Salomvár, Sárhida, Söjtör, Szent-Erzsébethegy, Zala-Szent-György, Szent-Iván, Puszta-Szent-László, Szent-Lõrinc, Szent-Mihályfa, Szent-Pál, Puszta-Szent-Péter, Szepetk, Teskánd, Vaspör, Vitenyéd, Vorhota, Vöckönd, Zalabér, Zalapataka

Novai járás
Székhely: Nova
Tüttös-Bak, Bollahida, Barabásszeg, Bárhely, Bördöcze, Csertalakos, Csonkahegyhát, Csömödér, Dömeföld, Puszta-Ederics, Gombosszeg, Gosztola, Gutorföld, Györfiszeg, Hencse, Hernyék, Iborfia, Iklód, Kányavár, Karácsonyfa, Petri-Keresztur, Kustánszeg, Kis-Lengyel, Nagy-Lengyel, Lenti, Szombathely-Lenti, Lickó, Máhomfa, Majosfa, Mikefa, Milej-Egyházszeg, Mumor, Naprátfa, Németfalu, Ormándlak, Oroklán, Ortaháza, Paizsszeg, Páka, Pálfiszeg, Pördeföld, Rózsásszeg, Szent-Kozmándomja, Szilvágy, Kerka-Szent-Mihályfa, Kis-Sziget, Tófej, Tárnok, Vadomos, Vakola, Zebecke

Alsó-lendvai járás
Székhely: Alsó-Lendva
Adriánc, Baglad, Bagonya, Bakónak, Baksa, Barabás, Bánuta, Bellatinc, Alsó-Bisztrice, Felsõ-Bisztrice, Közép-Bisztrice, Bödeháza, Bratonc, Brezovica, Csente, Cserencsóc, Csesztreg, Cupp, Dedes, Deklezsin, Dobraföld, Dobronak, Filóc, Gáborjaháza, Gánica, Göntérháza, Gumelica, Gyertyános, Hidvég, Hosszufalu, Hotica, Zala-Ivánc, Izsákóc, Jakabfa, Jósec, Kerka-Kalócfa, Kámaháza, Kapca, Lenti-Kápolna, Kebele, Kót, Kozmándomja, Kerka-Kutas, Alsó-Lakos, Felsõ-Lakos, Lippa, Lippahóc, Márokföld, Mellinc, Nemesnép, Kerka-Németfalu, Kis-Palina, Nagy-Palina, Péntekfalu, Petesháza, Porszombat, Radomos, Ramocsa, Rédics, Renkóc, Resznek, Belsõ-Sárd, Külsõ-Sárd, Strelec, Alsó-Szent-Erzsébet, Felsõ-Szent-Erzsébet, Szent-Györgyvölgy, Szécsi-Szent-László, Szijártóháza, Szombatfa, Turnischa, Tüskeszer, Kerka-Ujfalu, Völgyifalu, Zorkóháza, Zsirzsekszer, Zsitkóc

Letenyei járás
Székhely: Letenye
Báza, Béc, Becsehely, Borsfa, Bucsuta, Csehi, Kis-Csernec, Csernyeföld, Dobri, Egyeduta, Erdõhát, Erdõsfa, Kerettye, Kutfej, Kis-Lakós, Lasztonya, Lispe, Lovászi, Puszta-Magyaród, Maróc, Molnári, Oltárc, Petri, Pince, Póla, Ratka, Szécsi-Sziget, Alsó-Szemenye, Felsõ-Szemenye, Szent-Adorján, Bánok-Szent-György, Szent-László, Kerka-Szent-Király, Szent-Margita, Tót-Szent-Márton, Kerka-Szent-Miklós, Szent-Péterföld, Tót-Szerdahely, Kerka-Teskánd, Tolmács, Tornaföld, Kerka-Tótfalu, Lendva-Ujfalu, Vakonya, Várföld, Zajk

Perlaki járás
Székhely: Perlak
Benkovec, Cirkovlyán, Csehovec, Csukovec, Dekánovec, Derzsimerec, Domazsinec, Alsó-Domboru, Draskovec, Dvoriscse, Goricsán, Hemusevec, Hodosán, Alsó-Hrascsán, Jurcsevec, Kottori, Alsó-Kralyevec, Alsó-Mihalyovec, Novákovec, Opporovec, Orehovica, Ottok, Pallinovec, Palovec, Podbreszt, Alsó-Pusztákovec, Kis-Stefánec, Nagy-Stefánec, Strelec, Tüske-Szent-György, Szent-Kereszt, Szent-Mária, Szoboticza, Turcsiscse, Alsó-Vidovec, Vullária

Csáktornyai járás
Székhely: Csáktornya
Badlicsán, Belica, Bogdanovec, Brezje, Brezovec, Csesztjanec, Csrecsán, Felsõ-Domboru, Dragoslavec, Ferketinec, Gardinovec, Gibina, Grabovnik, Hlapicsina, Felsõ-Hrascsán, Ivanovec, Jalsovec, Jánosfalu, Rác-Kanizsa, Felsõ-Kralyovec, Krisztanovec, Krizsovec, Krusanec, Bukovje-Lapsina, Leszkovec, Macinec, Macskovec, Maróf, Martinusovec, Felsõ-Mihályovec, Kis-Mihályovec, Mihovlyán, Nedelic, Peklenica, Perhovec, Podturen, Preseka, Pretetinec, Pribiszlavec, Felsõ-Pusztakovec, Saffarsko, Senkovec, Stahomnec, Stranetinec, Stridó, Strukovec, Szászkovec, Szent-Márton, Mura-Szerdahely, Szlakovec, Szivica, Ternovec, Totovec, Tupkovec, Verhovlján, Veszcica, Felsõ-Vidovec, Vratisinec, Zászafalu, Zebanec, Zsabnik, Zsitkovec, I. Hegykerület, II. Hegykerület, III. Hegykerület, IV. Hegykerület, V. Hegykerület, VI. Hegykerület, VII. HegykerületPrepared by János Bogárdi in March 2000. This page is http://www.bogardi.com/gen/g165.shtml

© János Bogárdi, 2000