Radix
Radix - 1882 gazetteer of Hungary

[return to description]

Mini dictionary: megye = county, székhely = seat, városok = towns (or cities), járás = district, szkv. = [szabad királyi város] = free royal town, tjv. = [törvényhatósági jogú város] = town with municipial rights, rtv. = [rendezett tanácsú város] = town with settled council, fõváros = capital city
Legends: szkv-s, tjv-s, rtv-s are underlined, so-called nagyközség-s (large villages) are in italic


Zemplén megye

Székhely: Sátoralja-Ujhely

Szerencsi járás
Székhely: Szerencs
Bekecs, Legyes-Bénye, Berzék, Csanálos, Kis-Csécs, Kis-Dobsza, Gesztely, Girincs, Alsó-Golop, Felsõ-Golop, Harkány, Sajó-Hidvég, Hoporty, Hernád-Kak, Kesznyéten, Köröm, Tisza-Luc, Mád, Megyaszó, Monok, Hernád-Németi, Ond, Rátka, Szada, Tállya, Zombor

Tokaji járás
Székhely: Tokaj
Erdõköz-Bénye, Bodrog-Keresztur, Kisfalud, Olasz-Liszka, Bodrog-Olaszi, Sára, Szegilong, Tarcal, Tolcsva, Vámos-Ujfalu, Orbonya-Zsadány

Sátoralja-ujhelyi járás
Székhely: Sátoralja-Ujhely
Vég-Ardó, Kis-Bányácska, Ruda-Bányácska, Barancs, Kis-Bári, Nagy-Bári, Biste, Borsi, Céke, Csernahó, Csörgõ, Garany, Gercsely, Hosszúláz, Makkos-Hotyka, Imreg, Magyar-Jesztreb, Józseffalva, Károlyfalva, Kasó, Kis-Kázmér, Nagy-Kázmér, Kiszte, Kolbása, Ladmóc, Lasztóc, Legenye, Mátyásháza, Mihályi, Mikóháza, Sáros kis-Patak, Sáros nagy-Patak, Petrahó, Alsó-Regmec, Felsõ-Regmec, Szõlõske, Szürnyeg, Kis-Toronya, Nagy-Toronya, Trauconfalva, Bodzás-Ujlak, Velejte, Vitány, Vily, Zemplén

Bodrogközi járás
Székhely: Király-Helmec
Agárd, Csernõ-Ág, Bacska, Battyán, Bély, Alsó-Berecki, Felsõ-Berecki, Boly, Kis-Czigánd, Nagy-Czigánd, Cséke, Damócz, Kis-Dobra, Kis-Géres, Nagy-Géres, Kaponya, Kárád, Karcsa, Karos, Kis-Kövesd, Nagy-Kövesd, Láca, Leányvár, Lelesz, Luka, Õrös, Pácin, Pálfölde, Perbenyik, Lelesz-Polyán, Rad, Récse, Kis-Rozvágy, Nagy-Rozvágy, Semjén, Szentes, Szent-Mária, Bodrog-Szerdahely, Szinyér, Szolnocska, Szomotor, Bodrog-Szög, Kis-Tarkány, Nagy-Tarkány, Kis-Ujlak, Vajdácska, Bodrog-Vécs, Véke, Zétény

Gálszécsi járás
Székhely: Gálszécs
Kis-Azar, Nagy-Azar, Bacskó, Bosnyica, Cábóc, Cselej, Dargó, Egres, Gerenda, Hardicsa, Hoór, Isztáncs, Magyar-Izsép, Kazsu, Kelecsény, Kereplye, Szécs-Keresztur, Kohány, Kozma, Miglész, Parnó, Pelejte, Szécs-Polyánka, Kis-Ruszka, Nagy-Ruszka, Sztankóc, Tarnóka, Techna, Tõke-Terebes, Tussa, Szilvás-Ujfalu, Tussa-Ujfalu, Upor, Vécse, Visnyó, Zebegynyõ

Nagy-mihályi járás
Székhely: Nagy-Mihály
Abara, Banóc, Berettõ, Butka, Kis-Cséb, Nagy-Cséb, Deregnyõ, Dubróka, Falkus, Füzesér, Gatály, Hegyi, Izbugya, Kácsánd, Körtvélyes, Krasznóc, Krivostyán, Lask, Lasztomér, Lazony, Leszna, Málcza, Márk, Csemernye-Márk, Mocsár, Morva, Nátafalva, Nézpest, Oreszka, Õrmezõ, Pazdics, Petkóc, Petrik, Rákóc, Kis-Ráska, Nagy-Ráska, Sámogy, Szalók, Szelepka, Sztára, Szuha, Topolyán, Vásárhely, Laborca-Volya

Varannói járás
Székhely: Varannó
Agyagos, Aranyospatak, Bánszka, Benkóc, Csákló, Varannó-Csemernye, Csicsóka, Dávidvágás, Nagy-Dobra, Kis-Domása, Feketepatak, Hencóc, Kolcs-Hosszúmezõ, Varannó-Hosszúmezõ, Alsó-Hrabóc, Tapoly-Izsép, Jeszenóc, Tót-Jesztreb, Tót-Krajnya, Orosz-Kázmér, Komaróc, Kladzány, Kõ-Poruba, Magyar-Krucsó, Kucsin, Kvakóc, Majoróc, Matyasóc, Mernyik, Mihalkó, Mogyoróska, Petkóc, Tavarna-Polyánka, Possa, Rudlyó, Sókut, Stefanóc, Szacsúr, Szedlicke, Tavarna, Trepec, Vehéc, Juszkó-Volya, Zamutó, Zsalobina

Sztropkói járás
Székhely: Sztropkó
Sztropkó-Bisztra, Bodzás, Boksa, Kis-Brezsnyice, Nagy-Brezsnyice, Brusnyica, Zemplén-Bukóc, Detrik, Nagy-Domása, Zemplén-Dricsna, Giglóc, Giróc, Gyapalóc, Havaj, Hocsa, Holcsikóc, Sztropkó-Hrabóc, Jakusóc, Orosz-Kajnya, Kelcse, Kolbóc, Kosaróc, Krizslóc, Orosz-Krucsó, Lomma, Makóc, Mikova, Minyóc, Mrazóc, Alsó-Olsva, Felsõ-Olsva, Homonna-Olyka, Kriva-Olyka, Sztropkó-Olyka, Pakasztó, Petõfalva, Orosz-Petróc, Priszkaróc, Sztropkó-Polena, Orosz-Poruba, Potocska, Prauróc, Pritulyán, Pucák, Rafajóc, Repejõ, Rohozsnyik, Sandal, Alsó-Sitnyice, Felsõ-Sitnyice, Szalnik, Zemplén-Sztaskóc, Orosz-Tokaj, Turány, Valkó, Varehóc, Velkrop, Vladicsa, Vojtóc, Zavada

Homonnai járás
Székhely: Homonna
Agyidóc, Barkó, Baskóc, Izbugya-Béla, Borró, Homonna-Bresztó, Izbugya-Bresztó, Szterkóc-Csabalóc, Alsó-Csebinye, Felsõ-Csebinye, Csernyina, Csertész, Dedasóc, Göröginye, Grozóc, Habura, Hankóc, Hazsina, Hegedûsfalva, Helmecke, Csebinye-Horbók, Izbugya-Hosszúmezõ, Izbugya-Hrabóc, Hrubó, Tót-Jablonya, Jankóc, Jeszenõ, Kalenó, Karna, Kis-Kemence, Nagy-Kemence, Kohanóc, Koskóc, Felsõ-Körtvélyes, Krasznibród, Tót-Kriva, Kudlóc, Lácfalva, Alsó-Ladiskóc, Felsõ-Ladiskóc, Leszkóc, Lukasóc, Lyubise, Maskóc, Mezõ-Laborc, Mislina, Modra, Nyágó, Olsinkó, Palota, Peticse, Porubka, Horbók-Radvány, Izbugya-Radvány, Homonna-Rokitó, Izbugya-Rokitó, Rokitóc, Roskóc, Rovna, Szopkóc, Szukó, Topolyóka, Turcóc, Udva, Velopolya, Vidrány, Világ, Vírava, Volica, Tót-Volova, Závadka, Homonna-Zbojna, Izbugya-Zbojna

Szinnai járás
Székhely: Szinna
Ciróka-Béla, Orosz-Bisztra, Brezovec, Csukalóc, Dara, Smugócz-Dubrava, Hosztovica, Ciróka-Hosszúmezõ, Orosz-Hrabóc, Inóc, Alsó-Jablonka, Felsõ-Jablonka, Jalova, Rosztoka-Kálna, Klenova, Kolbaszó, Kolonica, Ulics-Kriva, Ladomér, Mihajló, Novoszedlicza, Osztrozsnyica, Pápina, Parihuzóc, Orosz-Patak, Petolina, Pichnye, Nechval-Polánka, Nagy-Polena, Priszlop, Stukcsin-Rosztoka, Hrabova-Rosztoka, Runyina, Orosz-Ruszka, Szmolnik, Sztakcsin, Sztarina, Sztrióc, Telepóc, Topolya, Ublya, Ulics, Valaskóc, Orosz-Volova, Zboj, Zubna, ZuellaPrepared by János Bogárdi in March 2000. This page is http://www.bogardi.com/gen/g166.shtml

© János Bogárdi, 2000